Kestävät ja hygieeniset merkinnät terveydenhuollon, lääketieteen ja laboratorioiden tarpeisiin

Viime aikojen nopea kehitys lääketieteen välineiden valmistuksessa on mahdollistanut yhä pienempien ja kevyempien välineiden tuotannon. Tämä aiheuttaa haasteita välineiden jäljitettävyysmerkintöjen tekemiseen. Cajon patentoitu lasermerkintämenetelmä täyttää kaikki materiaaleille ja lääketieteellisten välineiden merkinnöille asetetut laatuvaatimukset.

Cajo Technologies tarjoaa ainutlaatuisen kustannustehokkaita ratkaisuja jäljitettävyysmerkintöjen toteutukseen. Cajon ratkaisuilla merkintäprosessi on äärimmäisen nopea perinteisiin lasereihin ja muihin teknologioihin verrattuna. Merkintöjä voidaan tehdä sekä isoille että hyvin pienille pinnoille tarpeen mukaan.

Globaaleja standardeja vastaavat jäljitettävyysmerkinnät

Cajo Technologies tarjoaa ainutlaatuisen kustannustehokkaita ratkaisuja jäljitettävyysmerkintöjen toteutukseen. Cajon ratkaisuilla merkintäprosessi on äärimmäisen nopea perinteisiin lasereihin ja muihin teknologioihin verrattuna. Merkintöjä voidaan tehdä sekä isoille että hyvin pienille pinnoille tarpeen mukaan.

Merkinnät ovat kestäviä ja hygieenisia. Edes muuttuvat olosuhteet, kuten kuumuus, kosteus tai erilaiset puhdistusprosessit eivät vaikuta Cajon ratkaisuilla tehtyjen merkintöjen pysyvyyteen tai luettavuuteen. Materiaalin sileä pinta ja tasainen merkintäjälki ehkäisevät bakteerien syntymistä. Cajon menetelmä on täysin lisäaineeton ja materiaalin oksidikalvon käsittelyyn perustuvat värimerkinnät mahdollistavat muun muassa mitta-asteikot värillisenä.

Yhdysvalloissa jo käyttöön otettu UDI (Unique Device Identification) on järjestelmä, jonka tarkoituksena on merkitä ja tunnistaa terveydenhuollon välineitä yhteisellä tavalla. Järjestelmä tullaan ottamaan käyttöön myös Euroopassa. Suomessa terveydenhuollon välineiden yksilöiviä tunnisteita myöntää ja hallinnoi GS1 Finland. Cajo Technologies on GS1 Finland-maaorganisaation virallinen yhteistyökumppani. GS1 standardit tarjoavat ratkaisut UDI vaatimusten täyttämiseen.

Cajon ratkaisuja terveydenhuollon ja lääketieteen välineiden merkintään ovat käyttäneet muun muassa:

sartoriusoptomedmectalentsensapex

Cajo Technologies on GS1-organisaation virallinen yhteistyökumppani.

GS1 logo