Hållbara och hygieniska markeringar för medicinsk utrustning

De senaste rönen inom tillverkning av medicinsk utrustning har gjort det möjligt för branschen att tillhandahålla mindre och lättare apparater och artiklar. Detta har resulterat i – resp. skapat – utmaningar för identifiering och spårbarhet av dessa produkter. Cajos nya lasermarkeringsteknik uppfyller de höga kvalitetskraven för fullständigt rena och hygieniska ytor, fria från alla materialrester. Lasermarkeringar med Cajos lasermarkeringssystem följer också statliga regleringar av markeringar med unik identifiering (UDI).

Cajo Technologies erbjuder innovativa, kostnadseffektiva lösningar för alla spårbarhets- och identifieringsmarkeringar. Vår metod förändrar ytstrukturen hos material, utan behov av några tillsatser eller pigment. Markeringsprocessen är också märkbart snabbare än traditionella lasrar eller annan teknik. Markeringar och mönster kan väljas från mikro- till stora ytor.

Spårbarhetsmarkeringar som uppfyller de globala standarderna

Cajos teknik erbjuder ett unikt sätt att säkerställa produktsäkerhet som en fullständig del i ditt produktionssystem. Den metod som används för markeringar av identifiering och spårbarhet, såväl som för placering av markeringar på metall och plast, är kostnadseffektiv och avsevärt snabbare, upp till 400 markeringar per minut. Metoden säkerställer också att varierande omständigheter, såsom värme, fukt eller rengöringsmetoder inte påverkar markeringarna. I och med att ytan förblir jämn, förhindrar den tillväxten av bakterier och baciller.

I USA etablerar FDA ett unikt apparatidentifieringssystem, för att på ett adekvat sätt identifiera medicinsk utrustning genom dess distribution och användning. Den unika identifieringen (UDI) är ett system som har använts för att markera och identifiera medicinsk utrustning inom leveranskedjan för hälsovård. GS1 har ackrediterats av FDA i dess egenskap av utfärdande myndighet för unika identifierare (UDI).

medical device laser marking

Cajos markeringslösningar har använts för medicinsk utrustning av bland annat följande företag:

sartoriusmectalentoptomedsensapex

Cajo Technologies är en officiell partner till globala GS1.

 

GS1 logo