Innovativa markeringslösningar för metallindustrin

Cajo Technologies patenterade färgmönstrings- och märkningsmetod grundar sig på traditionell laser som vi utnyttjar på ett unikt sätt. Med vår metod får du mycket exakta, permanenta och i praktiken eviga märkningar eller mönster. Märkningsutrustningen är lätt att använda och inga färgämnen eller övriga tillsatsämnen behövs. Markeringslösningar ger unika möjligheter för spårbarhet och identifiering av produkter.

Färgmarkeringar och svarta markeringar på rostfritt stål

Cajo Technologies moderna färgmönstrings- och märkningsteknik ger unika möjligheter för varumärkning, design och anpassning av produkter. Med hjälp av vår teknik kan du designa eller personifiera så gott som vilket material som helst, allt från små produkter till stora ytor. Tack vare vår teknik och våra tjänster kan du skapa en konkurrensfördel och utveckla helt nya tjänster för dina kunder.

Title

Cajo Mira

  • Färgmarkeringar på rostfritt stål
  • Svarta markeringar på rostfritt stål
  • Alla spårbarhetsmarkeringar för industriella ändamål
  • Kostnadseffektiva, kompletta lösningar för industriella skyltar och spårbarhetsmarkering li>
  • Markeringar som uppfyller globala standarder
  • En enda maskin för att göra markeringar på olika material och för olika ändamål
  • Officiell partner till globala GS1.