CajoCad

CajoCad är en mycket omfattande programvara för Cajo laser märkningsenheter.

Utforma och utföra märkningar med detta program är mycket lätt och snabbt. Programmet innehåller ett materialbibliotek bestående av 10 material som definierar laserparametrarna för varje material. Andra material kan läggas till Cajo programmet i enlighet med prislistan. Användaren kan även lagra laserparametrar i biblioteket.

Programmets breda utbud av verktyg gör det lätt att utforma märkninar. Vanliga former som linjer, fyrkanter och cirklar kan läggas till i märkningsmallen, tillsammans med Windows TrueType typsnitt då texter används. Programmet stödjer de vanligast förekommande streckkoderna och 2D koder. En företagslogga och andra bilder kan läggas till i märkningen liksom vektorgrafik eller bitmapbilder.

Programmet stödjer användningen av tidsstämplar och serienummer i olika format. Ett serienummer ökar automatiskt i värde och en tidsstämpel anges i utskriftsögonblicket. Informationen, som ska märkas, kan läsas från textfilerna eller från Excel-filerna.

CajoLink service gör det möjligt för Cajo’s tekniska experter att lämna snabb och lätt service genom att fjärransluta till märkningsenhetens styrdator. Detta gör det möjligt att minska stilleståndstiden i produktionen. CajoLink kräver en Internet-uppkoppling för att fungera.

Egenskaper CajoCad:

• Utformar och märker mallar och märkningar
• Kopierar märkningsmallar över till nya märkningsmallar
• Laserparametrar för 10 material ingår i standardutförandet.
• Ställer in basparametrar i en laser
• Utför markeringar på språng: Märkningar görs på ett rörligt föremål.
• Märkningar kan innehålla grafikobjekt som linjer, fyrkanter, cirklar, kurvor och text
• Alla True Type typsnitt, som är installerade i Windows, är tillgängliga för märkningar.
• Olika typer av enkelrads typsnitt för märkningar (162 st)
• Märkningar kan innehålla vektorgrafik (.plt, .dxf, .dst, .svg, .nc, .g)
• Märkningar kan innehålla bitmap bilder (.bmp, .jpg, .jpeg, .png, .gif, .tga, .tif, .tiff).
• Märkning av de vanligaste streckkoderna och 2D koder.
• Automatiskt tillägg av datum och tid i märkningen.
• Generering av serienummer genom att öka värdet i fältet i anslutning till varje märkning.
• Hämta ett variabelt märkningsinnehåll från en textfil eller Excelfil.
• Märkning på en rund yta med hjälp av en roterande anordning.
• Bildbehandling som ex.vis gråskale och svart/vita konverteringar.
• Mångsidiga verktyg för luckor Tre olika slag av lucka kan göras på ett enda objekt i en enda körning.
• Dataöverföring genom en seriell port eller genom LAN. Data kan tex. vara ett seriellt nummer som ska märkas,
• Test av märkning med en rödpunktslaser.
• Stöd för skydd av inställningar med hjälp av ett lösenord.

Systemkrav:

• Windows 7 eller senare
• USB port