Case Boliden: Bläckstråleskrivare ersattes av Cajo Tailor

På Boliden märktes partinummer och tillverkningsdatum på zinktackor tidigare med en bläckstråleskrivare. Detta innebar att tackornas ytfuktighet och temperaturväxlingar ibland ställde till med problem.

Cajos lösning var en helautomatisk robotcell som integrerades med kundens produktionslinje. Cajo Technologies stod för planeringen, installationen och bruktagningen av konceptet, medan roboten levererades av Cajos samarbetspartner ABB.

Cajos teknik och koncept möjliggör exakt och slittålig märkning av jämn kvalitet oberoende av tillverkningsförhållanden och produkternas ytstruktur. Märkningarnas placering och innehåll kan varieras smidigt med hjälp av ett enkelt program. Konceptet gör det också möjligt att lägga till uppgifter, såsom grafik, streckkoder och datamatriser, i märkningarna. Med hjälp av Cajos teknik kan märkningen produceras ekologiskt och utan några tillsatsämnen, vilket är viktigt med tanke på produktens vidareförädling.

Cajo for Metal Industry

Fallet Sartorious Group: Traditionell laser ersätts med Cajo Laser

Sartorious Group är en internationell leverantör av medicinteknisk och laboratorieutrustning inom Bioprocess Solutions och laboratorieprodukter och –tjänster.

Tidigare använde Sartorius en traditionell laser för att märka sina medicintekniska plastprodukter. Service och underhåll av märkningsutrustningen är av avgörande vikt för att undvika produktionsuppehåll. Dessutom behöver markeringar i sjukvårdsutrustning vara stabila och precisa oavsett vilken typ av plast som används. Sartorius ersatte sin traditionella laser med ett Cajo Mira-lasermarkeringssystem för att uppfylla alla kraven. Dessutom valde Sartorius att automatisera markeringsprocessen med roterande underrede.

Cajo for Medical Industry

Case Halton Marine: CO2 laser ersattes av Cajo Mira

Halton Marine erbjuder lösningar för förbättring av säkerhet, energi effektivisering och bekvämlighet ombord på fartyg, offshore platser och inom energi industri. Halton Marines produkter innefattar märkning skyltar skräddarsydda för kundens behov. Tidigare gjordes skyltarna med CO2 laser teknologi, vilken kräver jonisering (CerMark laser spray eller liknande).

Cajos lösning var Cajo Mira laser märknings system är extremt exakt, snabb och kostnadseffektiv lösning för Halton Marines behov. Det kan finnas över ett dussin olika märkningsskyltar för olika komponenter bland Halton Marines produkter. Därför är flexibilitet och hastighet högst prioriterade hos deras märkningsutrustning. Cajo Mira har ett lättanvänt gränssnitt, vilket gör förändringar enkla och snabba att genomföra i märknings filerna.

Flexibla och mångsidiga Cajo Mira är den perfekta lösningen för Halton Marines behov. Eftersom Cajo Miras fiberlaser inte behöver jonisering blir omkostnadsbesparingarna anmärkningsvärda. Märkningar gjorda med Cajo Mira är praktiskt taget eviga och påverkar inte syrabeständigheten hos materialet. 85% av Halton Marines skyltar är av syrabeständigt material (EN 1.4404-1.4438).

Cajo for Marking

Halton_Marine_4 refe

Case Raiha Hydraulics: Traditionell laser ersattes av Cajo Stella

Raiha Hydraulics är en av dom äldsta industriella hydraulikleverantörer i Finland. Tidigare har företaget använt sig av typskyltar som graverats och senare lasermärkts utan några färger.

Cajos unik färgmärknings lösning möjliggör företagets logo och brand i färg med data matris eller QR kod i storlek ner till 5*5 mm på typskyltarna. Genom att använda sig av Cajo Technologies´ unika lösning får produkternas typskyltarna från Raiha Hydraulics en modern design. Lösningen möjliggör att informationen enkelt kan ändras till t.ex löpande serienumrering.

Cajo for Marking

Cajo Technologies märkningsmetod och lösningar används bl.a. av