CajoSuite StudioPlus™

VAATIVAT MERKINNÄT MYÖS LENNOSTA TEHTÄVÄÄN MERKINTÄÄN

CajoSuite StudioPlus™ sisältää suunnittelunäkymän, joka on helppokäyttöinen CAD-työkalu vaativien merkintöjen suunnitteluun.

Ohjelmistossa on kaikki tarvittavat CAD-ominaisuudet, jotka tekevät siitä edistyneen työkalun merkintöjen suunnitteluun. Perusmuotojen lisäksi merkintä voi sisältää vektorigrafiikkaa, tekstiä, viivakoodeja ja 2D-koodeja. Lisenssi sisältää myös parametritietokannan, kaarevan tekstin- ja viivojen hallintatyökalut ja paljon muuta. Parametritietokannan avulla voit ladata ja tallentaa käytettyjen materiaalien parametreja. Uusia parametreja voidaan testata helposti testimatriisityökalulla. CajoSuite-suunnittelutyökalulla luotuja malleja voidaan hyödyntää tuotantonäkymässä. Tämä versio on edistyksellisin ohjelmisto lasermerkintämallien suunnitteluun!

CajoSuite StudioPlus™ -tuotantonäkymä on helppokäyttöinen käyttöliittymä Cajo-lasereiden käyttämiseen tuotantoympäristössä myös lennosta tehtävään merkintään.

Helppokäyttöinen käyttöliittymä ja tuotekohtainen työnkulku tekevät merkintäprosessin hallinnasta helppoa. Käyttöliittymä ja työnkulut voidaan räätälöidä asiakkaan tarpeiden mukaan. Merkintätyönkulku, joka ohjaa koko merkintäprosessia alusta loppuun, voidaan mallintaa erikseen jokaiseen tarkoitukseen. Vaihtuvat merkinnät ja asetukset voidaan syöttää manuaalisesti tai hakea muista järjestelmistä, kuten tietokannasta. Vaihtuvat merkinnät voivat olla esimerkiksi tuotetunnuksia, sarjanumeroita, eränumeroita ja aikaleimoja. CajoSuite StudioPlus™ tarjoaa täyden integrointimahdollisuuden olemassa olevaan tuotantoympäristöön. Rajapintoja (TCP/IP, sarjaportti, IO jne.) voidaan käyttää merkintäjärjestelmän etäohjaamiseen ulkoisella järjestelmällä (esim. PLC:llä tai robotilla). Rajapinnat voidaan konfiguroida asiakkaan tarpeiden mukaan. Tämä mahdollistaa täysin automaattisen käytön.

 

Kenelle: Tuotantoympäristöön, jossa on vaativia käyttötarpeita. CajoSuite  StudioPlus™ voidaan integroida tarvittavaan asiakkaan ohjelmistorajapintaan Cajon toimesta.

Mitä: Sisältää kaikki ominaisuudet kattaen sekä Design Mode -suunnittelutyökalut että Production Mode -tuotantokäyttöliittymän. Production Mode -tuotantokäyttöliittymä voidaan muokata tarvittaessa asiakkaan vaatimusten  mukaisesti.

Käyttötavat:

1. Mahdollistaa erityisominaisuudet, kuten kaarevat tekstit, parametrien tallentamisen tietokantaan ja viivojen leveyden ja tyypin muuttamisen.

2. Tuotantonäkymä tukee merkinnän työnkulkua. Luettelo sarjanumeroista haetaan asiakkaan tietokannasta tai muista järjestelmistä viivakoodien perusteella. Ohjelmisto opastaa käyttäjää merkintöjen tekemisessä.

3. Täysin automatisoitu merkinnän työnkulku, jota ohjataan ulkoisella ohjausjärjestelmällä (PLC, robotti jne.). Merkintäsisältöä voidaan muuttaa merkintöjen välissä ohjelmiston käyttöliittymällä.

4. Integrointi olemassa olevaan tuotantolinjaan hyödyntämällä asiakkaan nykyisiä ohjelmistorajapintoja. CajoSuite™ merkintäohjelmisto voi esimerkiksi ”jäljitellä” mustesuihkuohjelmiston käyttöliittymää.

VERTAA CAJOSUITE™-LISENSSIEN OMINAISUUKSIA

Lataa vertailukaavio CajoSuite™-ohjelmistoversioiden ominaisuuksista.

LATAA PDF