Nopeampi ja laadukkaampi merkintäprosessi Enstolle

Ensto Group suunnittelee ja tarjoaa luotettavia ja älykkäitä sähköistysratkaisuja ja asiantuntemusta sähkönjakeluverkkoihin ja rakennuksiin. Uusien projektien ansiosta merkintätarve kasvoi voimakkaasti, mutta samalla heillä oli haasteita olemassa olevien merkintäjärjestelmien kanssa. Integroitava Cajo Tailor Advanced™ 20W kuitulaser vastasi parhaiten Enston merkintävaatimuksiin tuottaen laadukasta merkintäjälkeä sekä tukien tuotantokokonaisuuden tahtiaikavaatimusta. 

Ensto Group suunnittelee ja tarjoaa luotettavia ja älykkäitä sähköistysratkaisuja ja asiantuntemusta sähkönjakeluverkkoihin ja rakennuksiin. Ensto on vuonna 1958 perustettu kansainvälinen perhe- ja teknogiayritys. Pääkonttori sijaitsee Porvoossa. Yritys työllistää 1 350 ammattilaista Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Aasiassa. Enstolle on tärkeää tehokas ja hyvin järjestäytynyt tuotantotoiminta, jossa korostetaan myös kestävää kehitystä.

Noin kolme vuotta sitten SLIW-liittimien valmistus siirrettiin Viron tehtaalta Suomeen. Valmistuksessa käytettiin jo toisen laservalmistajan merkintälaitetta tuotemerkintöjen tekemiseen. Voitettuaan muutaman uuden projektin Enston merkintätarve kasvoi huomattavasti. Olemassa olevissa merkintälaitteissa oli kuitenkin ilmennyt käyttöhäiriöitä sekä prosessiajallisia haasteita. Laitteisto ei muun muassa pystynyt vastaamaan Enston asettamaan tahtiaikaan. Näistä syistä johtuen, Ensto alkoi kartoittamaan mahdollisia uusia merkintälaitetoimittajia.

Merkintälaitteiden kartoitus sekä valinta

Ensto valitsi muutaman laitevalmistajan tekemään tarvittavat testimerkinnät SLIW-liittimiin. Keskeisimmät arviointitekijät olivat merkintäprosessin nopeus sekä merkintöjen laatu. Cajo osoitti testimerkinnöillään Enstolle laadukkaan merkintäjäljen ja kyvyn tehdä merkinnät riittävän nopeasti Enston prosessivaatimuksiin nähden. ”Cajon vahvuuksia oli myös sujuva vuorovaikutus ja se, että mahdollinen tekninen tuki on lähellä. Operaattori voi ottaa yhteyttä asiakaspalveluun suoraan ticketing järjestelmän kautta ilman, että tarvitsee johdolta siihen erillisen luvan. ” sanoo Tapani Ahonen Enston kehityspäällikkö.

Enston lopullinen laitetarve oli päivittää kaksi olemassa olevaa merkintäsolua. Cajo Tailor Advanced™ 20W -kuitulaserit integroitiin automatisoituun soluun, jossa työskentelee myös viisi robottia. Itse integraatio meni sujuvasti, mutta laserin ja robotiikan rajapinnassa ilmeni muutamia haasteita, mikä aiheutti katkoksia tuotannossa. Analysoinnin jälkeen vika löydettiin, johon Cajo vastasi tekemällä etäyhteyksin ohjelmistopäivityksen. Tämä ratkaisi ongelman ja tuotanto pystyttiin aloittamaan.

”Pienen alkunikottelun jälkeen Cajon lasereilla saamme aikaan nopeampaa ja parempaa jälkeä entä edeltävillä laitteilla.”, toteaa Ahonen, kuka on tyytyväinen etenkin siihen, että valitut merkintälaitteet pysyvät koko tuotantokokonaisuuden tahtiajassa.