laser-marking-cajo-hercules-multimark-tactotek

TactoTek:llä muovin lasermerkkaus ja dekorointi tehdään Cajo Technologies Oy:n kestävää kehitystä tukevalla ja kustannustehokkaalla laserjärjestelmällä

Kuitulaser on teknologia, jolla voidaan merkata muovi-osia erittäin joustavasti ja kustannustehokkaasti. Kaikki tarvittava tuotantoketjuun liittyvä informaatio saadaan ikuistettua mukaan tuotteeseen. Lasermerkkaus on syrjäyttänyt myös TactoTek:llä perinteisempiä menetelmiä kuten tarrat ja mustesuihkut.

Teknologiakehitysyritys TactoTek tulee lisäämään tuotteidensa lasermerkkausta entisestään tulevaisuudessa. Yritys investoi Cajo Hercules Multimark™ -kuitulaseriin, joka taipuu moniin tarpeisiin.

TactoTek Oy on rakenteellisen elektroniikan edelläkävijä, jonka innovoimaa valmistustekniikkaa lisensoidaan yrityksille ympäri maailman. TactoTek on kehittänyt IMSE®-teknologian, joka tulee sanoista Injection Molded Structural Electronics. Teknologian avulla ruiskuvaletun muovirakenteen sisään sijoitetaan painettua elektroniikkaa ja komponentteja. Valmiissa, kolmiulotteisessa kappaleessa on erilaisia kosketuskytkimiä, valaistuja ikoneja ja ympäristön valaistukseen liittyviä ratkaisuja.

”Niitä voidaan yksinkertaisesti kutsua älykkäiksi pinnoiksi, eli smart surfaces. Kun elektroniikka on valettu suoraan muovin sisään, rakenne on kevyempi, pienempi ja ohuempi,” kertoo TactoTekin Manufacturing Director Hannu Tiainen.

laser-marking-plastic-pc-transparent-sample-cajo

Katso video Cajon tehokkaiden lasermerkkaus-järjestelmien kyvykkyydestä tuottaa nopeasti tuotemerkintöjä, jotka erottuvat selkeästi jopa läpinäkyvästä muovimateriaalista.

 

TactoTekin suunnittelemia älykkäitä pintoja voidaan asentaa esimerkiksi autoihin, kodinelektroniikkaan ja moderneihin sisätiloihin. Aikaansa edellä oleva yritys on asettanut ympäristön ja kestävän kehityksen kaiken toimintansa keskiöön.

”Elinkaarensa päähän tulleen kevytrakenteisen tuotteen voi 100 % kierrättää,” Tiainen sanoo.

IMSE®-teknologian avulla valmistetut teknologiaratkaisut kuluttavat merkittävästi vähemmän muovia ja tuottavat niin ikään vähemmän kasvihuonepäästöjä, kuin perinteiset vastaavat ratkaisut. Lisäksi tuotteiden valmistuksessa hyödynnetään jo olemassa olevaa teollisuutta.

”Teemme täällä Oulussa tuotekehitystä, erilaisia prototyyppejä sekä kokeellisia ja tutkimuksellisia pieniä sarjoja, mutta myös jonkin verran massatuotantoa tulevaisuudessa. Tarkoituksenamme on kuitenkin myydä lisenssejä toimijoille, joilla on jo olemassa tarvittavat laitteet tai pystyvät ne pienillä lisähankinnoilla helposti järjestämään,” Tiainen sanoo.

TactoTek siis kehittää valmistusteknologiaa ja myy tuotteiden suunnitteluun ja valmistamiseen oikeuttavia lisenssejä sekä siirtää kouluttamalla tarvittavan tieto-taidon asiakasyritykselleen. Näitä työvaiheita kutsutaan IMSE®-desiginiksi ja IMSE®-builderiksi.

”Työtämme ohjaa ihan erilaiset lainalaisuudet kuin muussa elektroniikan tai mekaniikan suunnittelussa. Meillä on valtavasti kokemusta, ja keräämme jatkuvasti lisää dataa ja informaatiota, tutkimme erilaisia materiaaleja ja etsimme niiden kanssa parhaiten yhteensopivia muita materiaaleja,” Tiainen taustoittaa.

 

Cajo Hercules Multimark™ tuli taloon — kuitulaserin avulla valmistusketjua koskeva informaatio on aina sekä yrityksen että asiakkaan saavutettavissa

Ympäristötietoisen yrityksen yhteistyökumppani Cajo Technologies jakaa TactoTekin kanssa samat arvot. Cajon kestävää kehitystä tukevat lasermerkkausjärjestemät tarjoavat ekologisemman vaihtoehdon perinteisemmille merkintämenetelmille, kuten mustesuihkuille ja tarroille. Yritysten välinen yhteistyö sai alkunsa aiempien hyvien kokemusten perusteella.

”Olimme sijoittuneita hyvin lähelle toisiamme. Naapureina olimme hakeneet jo pidempään synergiaa ja miettineet, miten voisimme toinen toisiamme auttaa,” Manufacturing Director Tiainen muistelee.

TactoTekin suunnitelma oli yhdistää laserin avulla kaksi prosessia: muovimateriaalin merkintä ja muovimateriaalin leikkaus. Hankintamatkan varrella leikkaavasta ominaisuudesta kuitenkin luovuttiin ja tarvetta lähestyttiin monipuolisemmasta näkökulmasta. TactoTekille toimitettiin lopulta Cajo Hercules Multimark™ -järjestelmä, jonka avulla merkinnät voi toteuttaa korkealaatuisesti, ketterästi ja helposti muunnellen. Laseria voi käyttää hyvin monipuolisesti erilaisiin tarkoituksiin, ja se on käyttöiältään markkinoiden pitkäikäisimpiä merkintälaitteita.

laser-marking-cajo-hercules-multimark-tactotek

TactoTek Oy:n Manufacturing Director Hannu Tiainen ja Cajo Hercules Multimark™ -lasermerkintäjärjestelmä.

 

”Kaikki kappaleet mitataan ja merkataan. Sekä meille että asiakkaillemme on erittäin tärkeää, että tieto tuotteen kulkemasta matkasta läpi valmistusketjun on saatavilla. Nykyisellä kuitulaserilla pystymme tekemään merkkauksen lisäksi erilaisia dekoraatioita, eli koristepintoja. Lisäksi laser mahdollistaa muun muassa materiaalin poiston tietyltä alueelta sekä ohentamisen, joita teemme tutkimustarkoituksessa,” Tiainen luettelee.

laser-marking-cajo-hercules-multimark-tactotek

TactoTekin Production Coordinator Harri Kähkönen käyttää työssään joustavaa CajoSuite™ -ohjelmistoa, jonka avulla voi helposti suunnitella tarkat ja pysyvät tuotemerkinnät, jotka toteutetaan kustannustehokkaasti Cajon kokonaisvaltaisilla lasermerkintäratkaisuilla.

 

Laitetoimittajan tukea erikoistilanteissa erinomaisesti saatavilla

Kun päätös oikeanlaisesta laserjärjestelmästä syntyi, hankintaprojekti eteni etenemistään ja lopulta laitteisto oli valmis toimitettavaksi Cajolta TactoTekille. TactoTekin henkilöstö koulutettiin laserin käyttöön ja käyttö rutinoitui osaksi yrityksen arkista tekemistä. Laite on toiminut hyvin, ja erikoistilanteissa tukea on ollut erinomaisesti saatavilla.

”Kun olemme informoineet ongelmista, saamamme tuki on aina ollut kyllä nopeaa ja hyvää. Olemme olleet todella tyytyväisiä siihen, miten Cajolla on aina tartuttu välittömästi toimeen tilanteen niin vaatiessa,” Tiainen kehuu ja jatkaa: ”Yhteistyömme on muutenkin läheistä ja syvää. Olemme aktiivisia puolin ja toisin ja molemmilla on tahtotila viedä yhteistyötä eteenpäin.” 

TactoTek ja Cajo Technologies tekevät yhteistyötä siis vielä jatkossakin. Kun tulevaisuudessa massatuotantoa tehdään Oulussakin, materiaalin merkintä- ja työstövolyymikin kasvaa.

”Tulemme käyttämään lasermerkkausta tulevaisuudessa enenevissä määrin. Tulevissa projekteissa ja hankkeissa merkkaukselle on tarvetta, ja Cajo on meille aina varteenotettava vaihtoehto,” Tiainen sanoo.