Jäljitettävyys on laadunhallintaa

Jäljitettävyys voidaan määritellä mahdollisuudeksi ja kyvyksi tarkistaa ja jäljittää tuotteen kulku läpi koko valmistusketjun. Englannin vastaava termi traceability yhdistää jäljen (trace) ja kyvyn (ability), mikä tarkoittaa mahdollisuutta seurata jonkun jälkeä. Kyky jäljittää tuotteen alkuperä mahdollistaa turvallisen ja vastuullisen valmistuksen.

Jos tieto tuotteen tai materiaalin alkuperästä katoaa, voi valmistajalle koitua merkittäviäkin seurauksia. Esimerkiksi yksi suurimmista eurooppalaisista raakateräksen tuottajista on arvioinut, että jäljitettävyyden menettämisen kustannukset valmistusprosessin aikana voivat nousta jopa miljoonaan euroon tunnissa. Häiriöt ja hidastukset tuotannossa tulevat kalliiksi, mutta tuotetietojen menetys voi aiheuttaa jopa vaaratilanteita myös tuotteen loppukäyttäjille.

Hyvä jäljitettävyysjärjestelmä auttaa valmistajaa parantamaan laatua, vähentämään kustannuksia, optimoimaan prosesseja ja lyhentämään toimitusaikaa. Yksi yleisimmistä syistä jäljitettävyyden menettämiseen ovat toimimattomat merkintäjärjestelmät ja ei-pysyvät merkinnät. Tai jopa merkintäjärjestelmän puuttuminen kokonaan.

Kun tarkastellaan tekijöitä, jotka vaikuttavat jäljitettävyyden varmistamiseen, merkintäratkaisulla on huomattavan iso rooli. Nykyisillä menetelmillä, kuten mustesuihkulla, kaiverruksella, maalaamisella, sähkökemiallisella etsauksella ja jopa lasermerkinnällä on useita heikkouksia kuten korkeat kustannukset, prosessinopeus, ylläpito ja merkintälaatu, joka ei vastaa nykyvaatimuksia. Myös integroitavuus muihin järjestelmiin on hankalaa.

Pitkät merkintäajat eivät myöskään saisi aiheuttaa pullonkaulaa tuotannossa. Pysyäksemme nykypäivän tuotantotahdissa samalla kun varmistamme täydellisen jäljitettävyyden, meidän on kyettävä pakkaamaan kaikki tarvittava tuotetieto rajoitettuun tilaan mahdollisimman lyhyessä ajassa.

traceability-lasermerkkaus-udi

Kaksiulotteiset koodit (2D-koodit), kuten datamatriisi, voivat sisältää jopa satoja kertoja enemmän tietoa kuin perinteinen viivakoodi. 2D-koodit ovat myös turvallisempia, kun jäljitettävyyden varmistaminen on kriittistä ja koodin on oltava luettavissa olosuhteista riippumatta. Esimerkiksi datamatriisi voidaan lukea jopa 30% vaurioitumisen jälkeen tai kun pinnan ja merkinnän välinen kontrasti on niinkin alhainen kuin 20%.

Haluatko tietää enemmän jäljitettävyyden varmistamisesta läpi tuotantoketjun? Lue case-esimerkkejämme ja lataa white paper liittyen 2D-koodien käyttämiseen jäljietttävyyden takaamiseksi (englanniksi).

Tai kysy lisää asiantuntijoiltamme.

Henkilöstö_Jan

Tilaa uutiskirjeemme – saat ajankohtaista tietoa lasermerkintäsovelluksista sekä tulevista tapahtumistamme. (noin 6 kertaa vuodessa)