Ratkaisut kaapeli- ja johdinteollisuuteen

MARKKINOIDEN NOPEINTA LENNOSTA TEHTÄVÄÄ LASERMERKINTÄÄ

Kaapeleiden ja johdinten valmistuksessa vallitsee kaksi merkintäteknologiaan liittyvää trendiä. Ensinnäkin yritykset etsivät ratkaisuja, joilla voi tehdä pysyviä merkintöjä. Nykyinen mustesuihkuteknologia ei mahdollista pysyvien merkintöjen tekemistä. Toiseksi, vihreät hankkeet ja kestävää kehitystä tukevat ratkaisut valtaavat alaa myös kaapeli- ja johdinteollisuudessa. Yritykset haluavat vähentää haitallisten aineiden määrää valmistus- ja merkintäprosessissa. Näistä syistä vaihtoehtoisille merkintämenetelmille on kasvavaa kysyntää. Cajon lasermerkintäteknologiat tarjoavat ihanteellisen ratkaisun tähän tarpeeseen.

Lue lisää CajoSuite-ohjelmistosta
quote
Laser on luotettavampi ja hukkamateriaalia syntyy huomattavasti vähemmän, kun niitä ei enää tarvitse mustetahrojen vuoksi hylätä laadunvarmistusvaiheessa. Teksti on näkyvämpää, ja huoltoa vaaditaan paljon vähemmän mustesuihkuun verrattuna. Seisokkiaikoja ei enää tarvita.
ANDERS LUNDGREN, QUALITY ENVIRONMENTAL TPM AT SVENSKA WAVIN AB

KAAPELI- JA JOHDINVALMISTUKSEN LASERMERKINTÄRATKAISUT

Kaapeli- ja johdinteollisuudessa haasteena on usein eri kaapeleiden kaapelin suojavaipan laaja materiaalikirjo yhdistettynä lennosta tehtävään merkintään.  Jotkut materiaalit absorpoivat lasersäteen hyvin, kun taas toiset materiaalit voivat olla haastavia lasereille. Ongelma voidaan kuitenkin ratkaista lisäämällä materiaalin reseptiikkaan laserlisäaineita, jotka parantavat huomattavasti materiaaliin tehtävän  merkinnän kontrastia. Cajolla on käytössä testiprosessi, jonka avulla voidaan testata lasertyyppien toimivuutta eri materiaalien kanssa. Testien perusteella löydämme lähes poikkeuksetta asiakkaalle toimivan ratkaisun, joka mahdollistaa hyväkontrastisen lasermerkinnän.

Cajo on markkinoiden johtava lasermerkintäratkaisujen toimittaja kaapeli- ja johdinteollisuudelle. Meillä on syvällinen asiantuntemus lennosta tehtävässä merkinnästä kyseisellä teollisuudenalalla. Standardiratkaisujen lisäksi, toimitamme myös räätälöityjä merkintäratkaisuja kaapeli- ja johdinteollisuudelle. Alla löydät lueteltuna sopivia ratkaisuja kaapeli- ja johdinvalmistajille:

Nämä ovat valmistajille tarkoitettuja kokonaisratkaisujakokonaisratkaisuja, joissa on huomioitu kaapeli- ja johdinmerkintöihin liittyvät erityistarpeet. Kaikki edellä mainitut laitteet ovat laserluokan 1 ratkaisuja lukuun ottamatta tuotantolinjoihin integroitavaa Tailor Fiber-yksikköä, joka on laserluokan 4 ratkaisu. Lue lisätietoja ratkaisuista tuotesivuilta.

CONTACT

Jari Kokkonen

Global Head of Sales

EV Battery, Cable and Wire Harness
+358 500 449 449
email