Kumppaniohjelma Ota yhteyttä

Pysyvät ja kestävät lasermerkinnät metalliteollisuuteen

Cajo on vienyt laserteknologian uusille sovellusalueille, joissa sitä ei ole aiemmin voitu käyttää. Cajon teknologialla korvataan perinteisiä merkintäteknologioita, mm. mustesuihku, printti, tarra, kaiverrus, etsaus ja maalausteknologiat. Innovaationsa myötä Cajon laserteknologia on maailman johtaja lasermerkinnän tarkkuudessa ja erottuvuudessa – äärimmäisen tarkat ja kestävät merkinnät voidaan toteuttaa lähes mille tahansa materiaalille nopeasti ja kustannustehokkaasti.


YLIVOIMAINEN MERKINTÄMENETELMÄ

Suurin merkintöihin liittyvä käytännön haaste metallin toimialalla on kestävän ja riittävän informatiivisen merkinnän tekeminen tuotantoketjun eri vaiheissa. Tähän on käytössä kirjava joukko erilaisia tekniikoita ja menetelmiä, kuten stanssaus, etsaus, maalaus, kaiverrus ja mustesuihkumerkintä.

Ongelmana on useasti merkinnän turmeltuminen tai katoaminen, jonka seurauksena jäljitettävyystiedot menetetään. Vaihtoehtoisesti vaarana on, että merkintä vahingoittaa perusainetta merkinnän yhteydessä (esim. stanssauksen yhteydessä). Nykyisin käytössä olevilla menetelmillä ei myöskään useissa tapauksissa saada tehtyä optisilla lukulaitteilla luettavia 2D-merkintöjä.

Tietomäärän kasvaessa on jouduttu etsimään tehokkaampia tapoja pakata merkintätieto tiiviiseen muotoon. Cajon järjestelmä tukee kaikkia yleisesti tunnettuja viivakoodi- ja 2D-koodiformaatteja ja pystyy generoimaan koodit automaattisesti aakkosnumeerisen tiedon perusteella.

Näistä syistä lasermerkintä on monessa tapauksessa paras ja luotettavin vaihtoehto merkintämenetelmäksi. Cajon laiteratkaisut tekevät nopeinta, tarkinta ja pysyvää lasermerkintää, joka on myös luettavissa optisilla lukulaitteilla.

Metalliteollisuuden jäljitettävyysmerkinnät

Metalliteollisuudessa jäljitettävyys on kriittinen tekijä. Ongelmatapauksissa tuotteen valmistusparametrit on voitava selvittää paikkasidonnaisesti hyvin tarkasti.

Metallin valmistajat ja jalostajat ovat velvoitettuja identifioimaan ja merkitsemään kaikki valmistamansa tuotteet vallitsevien standardien mukaisesti. Eri standardien vaatimukset asettavat entistä tiukemmat vaatimukset tuotteiden yksilöintiin, aitouden varmistamiseen ja jäljitykseen.Jäljitettävyysmerkintöjen tarkoituksena on varmistaa tuotteiden jäljitettävyys läpi koko tuotantoketjun, ja turvata näin myös lopputuotteen käyttäjää. Jäljitettävyys- ja tuotemerkintöjen avulla materiaalin tuotantoketju voidaan tarkistaa ja varmentaa metallintuotannon alkuvaiheille asti.

Metallintuotannossa, kuten metallisulatossa, tuotantoympäristön lämpöolosuhteet ovat perinteisesti korkeat. Tämä aiheuttaa haasteita ja kovia vaatimuksia myös merkintämenetelmille, sillä esimerkiksi perinteiset tarra- tai tussimerkinnät eivät kestä olosuhteita vaan kuluvat, sulavat tai tippuvat pois varhaisessa vaiheessa, aiheuttaen riskejä tuotantoketjun jäljitettävyyteen. Myös tuotannossa käytettävät öljyt ja kemikaalit voivat aiheuttaa merkintöjen katoamisen jo tuotannon alkuvaiheilla. Haastavat olosuhteet tekevät lasermerkintämenetelmästä käytännössä lähes ainoan luotettavan vaihtoehdon metallikappaleiden- ja tuotteiden merkintään.

Cajon patentoitu laserteknologia mahdollistaa kaikki tuote- ja jäljitettävyysmerkinnät metalliteollisuudessa myös haastaville pinnoille, haastavissa olosuhteissa. Lasermerkintäjärjestelmä voidaan asentaa osaksi tuotantolinjastoa, ja sillä voidaan tehdä merkinnät myös ns. lennosta eli kappaletta pysäyttämättä. Huoltovapaat lasermerkintälaitteet vähentävät tuotantokatkoksia ja parantavat näin tuotantolaitoksen kannattavuutta. Lasermerkintälaite on nopea merkintäratkaisu, ja sillä voidaan tehdä kaikki merkinnät 2D-koodeista (datamatriisi, QR-koodi) numero- ja kirjainsarjoihin.

Jos haluat lukea lisää 2D-koodien käytöstä tuotteiden merkitsemiseen, lataa 2D-koodeista kertova white paper materiaalikeskuksestamme. Lisätietoja saat myös myynniltämme.


Cajo Technologies´n merkintäratkaisut on suunniteltu kestämään metalliteollisuuden haastavia tuotanto-olosuhteita, kuten korkeita lämpötiloja ja erilaisia tuotannossa käytettäviä kemikaaleja. Cajon järjestelmät tekevät merkinnät tuotantolinjastojen nopeuksien mukaan.


PYSYVÄT LASERMERKINNÄT TAKAAVAT TURVALLISET JA ALKUPERÄISET OSAT JA KOMPONENTIT AUTOTEOLLISUUDESSA

Jäljitettävyysmerkintöjen merkitys korostuu useissa metalliteollisuuden jatkojalostusvaiheissa, kuten autoteollisuudessa. Liikenneturvallisuuden kannalta kriittisen tärkeää on pystyä jäljittämään jokaisen autoon tulevan komponentin alkuperä. Autoteollisuuden takaisinvetoprosessit kertovat karua kuvaa nykypäivän ongelmista, kun yhä kasvava piratismi ja kopioidut komponentit ja tuotteet päätyvät osaksi suurempia järjestelmiä, ilman että ne välttämättä vastaavat niille asetettuja turvallisuusstandardeja.

TARKAT MERKINNÄT JA PARAS TAKAISINMAKSUAIKA

Turvallisuuden takaamiseksi autoteollisuuden valmistajat ja alihankkijat käyttävät tuotteissaan erilaisia jäljitettävyysmerkintöjä, kuten numerosarjoja, viivakoodeja ja datamatriiseja. Pysyvät ja hyvälaatuiset merkinnät mahdollistavat tuotteiden jäljittämisen vielä vuosia sen jälkeen, kun tuote, esimerkiksi henkilöauto, on päätynyt loppukäyttäjälleen.

Autonvalmistuksessa käytettävät osat ja komponentit ovat usein pieniä, tai tehty materiaaleista, jotka ovat haastavia merkata. Tämä aiheuttaa haasteita jäljitettävyyden takaamiseen läpi tuotantoketjun.
Valittaessa oikeaa merkintämenetelmää autoteollisuuden tuotantovaiheisiin, lasermerkintäteknologia erottuu joukosta helpon integroitavuutensa, merkintöjen kestävyyden, merkintöjen nopeuden ja jatkuvan käytön mahdollistavan teknologian ansiosta. Lasermerkintälaite voidaan konfiguroida joustavasti osaksi tuotantojärjestelmää, ja lisäaineettomana laiteratkaisuna se ei aiheuta katkoksia tuotantolinjastolle. Huoltovapaana ja nopeana teknologiana kappaleenvalmistuksen hinta saadaan alhaisemmalle tasolle muihin merkintäteknologioihin verrattuna.

KESTÄVÄT JA YKSILÖLLISET MERKINNÄT VARMISTAMASSA TUOTTEEN ALKUPERÄÄ

Kauppakamarin mukaan väärennökset kattavat 8% maailman kaupankäynnistä. Väärennetyt tuotteet ja varaosat aiheuttavat merkittäviä laatu- ja turvallisuusongelmia.

Cajon lasermerkintäratkaisuilla voidaan tuottaa yksilölliset tunnistemerkinnät kestävästi ja kustannustehokkaasti. Yksilöinti voidaan perinteisten sarjanumeroiden lisäksi toteuttaa esimerkiksi optisesti luettavilla 2D-koodeilla.

CASE-TARINAT

Toimintojen optimoinnin kautta kustannukset alas Sartoriuksen Kajaanin tehtaalla

Sartorius Biohit Liquid Handling Oy on pipettien sekä niiden kertakäyttökärkien valmistukseen keskittyvä yhtiö. Sartoriuksen Kajaanin yksikössä valmistetaan muun muassa mekaanisia ja sähköisiä pipettejä laboratoriokäyttöön. Yhtiö on jo vuosia systemaattisesti

Lue lisää

Heat number markings through scale formation to mild steel

Traceability in the steel industry is crucial for the high-quality requirements that assure safety of the finished products. For example, a heat number is required by industry standards for

Lue lisää