Toimintojen optimoinnin kautta kustannukset alas Sartoriuksen Kajaanin tehtaalla

Sartorius Biohit Liquid Handling Oy on pipettien sekä niiden kertakäyttökärkien valmistukseen keskittyvä yhtiö. Sartoriuksen Kajaanin yksikössä valmistetaan muun muassa mekaanisia ja sähköisiä pipettejä laboratoriokäyttöön. Yhtiö on jo vuosia systemaattisesti kehittänyt kilpailuetuaan automatisoimalla ja optimoimalla toimintojaan. Yhtenä kehityskohteena on ollut tuotteiden merkintäprosessi. Vielä muutama vuosi sitten yhtiö käytti pipettien muoviosien merkkaamiseen sekä perinteistä merkintälaseria että tampopainatusta.

Perinteisesti merkintälaserilla merkattavien materiaalien kirjo on suppeahko, ja kahden eri merkintäteknologian käyttäminen samaan tuotteeseen hidastaa tuotantoprosessia huomattavasti. Tampopainatuksessa merkinnät joudutaan tekemään jopa kahteen kertaan, jotta saavutetaan haluttu sävy. Tämän jälkeen tuote pitää myös kuumentaa, jotta painettu merkintä kuivuu ja kovettuu kunnolla.

Kehitysinsinööri Tero Tikkasen mukaan alkuun käynnistettiin kaksi eri projektia: vanhalle laserille etsittiin korvaajaa, samalla kun kustannusten alentamiseen tähtäävässä projektissa selvitettiin, voitaisiinko laserilla osittain korvata tampopainatus ja samalla parantaa tuotteen kestävyysominaisuuksia ja kokonaisprosessin ekologisuutta.

Ensimmäiset Cajon merkintälaserit otettiin tuotantoyksikössä käyttöön vuonna 2015. Merkattavia muoveja ovat polypropeeni (PP) ja polyamidi (PA). Ylimääräisistä työvaiheista päästiin eroon ja prosessista tuli ekologisempi, koska mitään lisä- tai väriaineita ei tarvita. Merkintää ei tarvitse jälkikäsitellä, vaan se kestää sellaisenaan toistuvat autoklaavaamiset 121 asteessa ja pyyhinnät puhdistusaineille.

Asiakkaan mukaan räätälöity käyttöliittymä käyttöä helpottamassa

Kehitysinsinööri Tero Tikkasen mukaan Cajon tarjoama asiakaskustomoitu käyttöliittymä oli yksi valintaan vaikuttavista tekijöistä: ”käyttöliittymän rakentaminen sujui ongelmitta Cajolle esitettyjen vaatimusten pohjalta. Käyttöliittymää katselmoitiin useamman kerran kehityksen aikana ja siitä tehtiin juuri sellainen, joka palvelee meidän tuotantoa”, hän toteaa. ”Käyttöliittymä mahdollistaa automaattisen sarjanumeron laskennan, eli merkintänäkymässä syötetään sarjanumeron tiedot, joita ohjelma laskee automaattisesti alkuarvosta eräkoon määrittämän määrän. Ohjelman kautta voidaan myös helposti määritellä, tehdäänkö merkintä tuotteen ala- vai yläpuolelle.”

Vuoden 2018 alussa yhtiö lakkautti Kiinan tuotantoyksikkönsä ja siirsi sen toiminnot Kajaaniin. Sartorius näki, että tuotekehityksen ja tuotannon yhdistämisellä päästään parempaan kustannustehokkuuteen.

Kysyttävää UDI-merkinnöistä tai muusta jäljitettävyysmerkinnöistä? Cajo on GS1 Suomen virallinen yhteistyökumppani ja tarjoaa useita erilaisia ratkaisuja mm. medikaalituotteiden ja -laitteiden merkintään. Ota yhteyttä täyttämällä yhteydenottolomakkeemme.

Vastaa