Metalliteollisuuden jäljitettävyysmerkinnät

Metallin valmistajat ja jalostajat ovat velvoitettuja identifioimaan ja merkitsemään kaikki valmistamansa tuotteet vallitsevien standardien mukaisesti. Jäljitettävyysmerkintöjen tarkoituksena on varmistaa metallimateriaalin toimitusketjun läpinäkyvyys läpi koko tuotantoketjun, ja turvata näin myös lopputuotteen käyttäjää. Jäljitettävyys- ja tuotemerkintöjen avulla materiaalin tuotantoketju voidaan tarkistaa ja varmentaa metallintuotannon alkuvaiheille asti.

Metallintuotannossa, kuten metallisulatossa, tuotantoympäristön lämpöolosuhteet ovat perinteisesti korkeat. Tämä aiheuttaa haasteita ja kovia vaatimuksia myös merkintämenetelmille, sillä esimerkiksi perinteiset tarra- tai tussimerkinnät eivät kestä olosuhteita vaan kuluvat, sulavat tai tippuvat pois varhaisessa vaiheessa, aiheuttaen riskejä tuotantoketjun läpinäkyvyyteen. Myös tuotannossa käytettävät öljyt ja kemikaalit voivat aiheuttaa merkintöjen katoamisen jo tuotannon alkuvaiheilla. Haastavat olosuhteet tekevät lasermerkintämenetelmästä käytännössä lähes ainoan luotettavan vaihtoehdon metallikappaleiden- ja tuotteiden merkintään.

Cajon patentoitu laserteknologia mahdollistaa kaikki tuote- ja jäljitettävyysmerkinnät metalliteollisuudessa myös haastaville pinnoille, haastavissa olosuhteissa. Lasermerkintäjärjestelmä voidaan asentaa osaksi tuotantolinjastoa, ja sillä voidaan tehdä merkinnät myös ns. lennosta eli kappaletta pysäyttämättä. Huoltovapaat lasermerkintälaitteet vähentävät tuotantokatkoksia ja tehostavat täten tuotantolaitoksen kannattavuutta. Lasermerkintälaite on nopea merkintäratkaisu, ja sillä voidaan tehdä kaikki merkinnät 2D-koodeista (datamatriisi, QR-koodi) numero- ja kirjainsarjoihin.

Jos haluat lukea lisää 2D-koodien käytöstä tuotteiden merkitsemiseen, lataa 2D-koodeista kertova white paper täältä. Lisätietoja saat myös myynnistämme.

Cajo Technologies´n merkintäratkaisut on suunniteltu kestämään metalliteollisuuden haastavia tuotanto-olosuhteita, kuten korkeita lämpötiloja ja erilaisia tuotannossa käytettäviä kemikaaleja. Cajon järjestelmät tekevät merkinnät tuotantolinjastojen nopeuksien mukaan.

Pysyvät lasermerkinnät takaavat turvalliset ja alkuperäiset osat ja komponentit autoteollisuudessa

Jäljitettävyysmerkintöjen merkitys korostuu useissa metalliteollisuuden jatkojalostusvaiheissa, kuten autoteollisuudessa. On selkeää, että liikenneturvallisuuden kannalta kriittisen tärkeää on pystyä jäljittämään jokaisen autoon tulevan komponentin alkuperä. Autoteollisuuden takaisinvetoprosessit kertovat karua kuvaa nykypäivän ongelmista, kun yhä kasvava piratismi ja kopioidut komponentit ja tuotteet päätyvät osaksi suurempia järjestelmiä, ilman että ne välttämättä vastaavat niille asetettuja turvallisuusstandardeja.

Tarkat merkinnät ja paras takaisinmaksuaika

Turvallisuuden takaamiseksi autoteollisuuden valmistajat ja alihankkijat käyttävät tuotteissaan erilaisia jäljitettävyysmerkintöjä, kuten numerosarjoja, viivakoodeja ja datamatriiseja. Pysyvät ja hyvälaatuiset merkinnät mahdollistavat tuotteiden jäljittämisen vielä vuosia sen jälkeen, kun tuote, esimerkiksi henkilöauto, on päätynyt loppukäyttäjälleen.

Autonvalmistuksessa käytettävät osat ja komponentit ovat usein pieniä, tai tehty materiaaleista, jotka ovat haastavia merkata. Tämä aiheuttaa haasteita jäljitettävyyden takaamiseen läpi tuotantoketjun.

Valittaessa oikeaa merkintämenetelmää autoteollisuuden tuotantovaiheisiin, lasermerkintäteknologia erottuu joukosta helpon integroitavuutensa, merkintöjen kestävyyden, merkintöjen nopeuden ja jatkuvan käytön mahdollistavan teknologian ansiosta. Lasermerkintälaite voidaan konfiguroida joustavasti osaksi tuotantojärjestelmää, ja lisäaineettomana laiteratkaisuna se ei aiheuta katkoksia tuotantolinjastolle. Huoltovapaana ja nopeana teknologiana kappaleenvalmistuksen hinta saadaan alhaisemmalle tasolle muihin merkintäteknologioihin verrattuna.

CASE STORIES

 • CASE: Jäljitettävyysmerkinnät ovat kuin liima, joka sitoo tuotteen eri valmistusvaiheet yhteen

  Direct part marking, Identification marking, Marking on the fly, Product marking, Traceability marking for metal

  View Full Case Study

 • CASE: Jäljitettävyys autoteollisuudessa: mikrokokoiset datamatriisit galvanoidusta teräksestä tehtyihin auton osiin

  Direct part marking, Identification marking, Traceability marking for metal

  View Full Case Study

 • CASE: Halton Marine: Cajo-lasermerkintäjärjestelmä CO2-laserin korvaajaksi

  Identification marking, Product marking, Traceability marking for metal

  View Full Case Study

 • CASE: Bolidenin sinkkiharkkolinjasto ja mustesuihkun korvaaminen Cajo Tailor-järjestelmällä

  Direct part marking, Identification marking, Traceability marking for metal

  View Full Case Study

 • CASE: Haasteita teräsvaijereiden merkintään sopivien ratkaisujen löytämisessä

  Brand protection, Cable marking, Identification marking, Marking on the fly, Traceability marking for metal

  View Full Case Study