Kestävän kehityksen mukainen tuotanto

LASERMERKINTÄMENETELMÄ ON MERKITTÄVÄ OSA KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ

Kestävä kehitys on nykyään tärkeä osa yritysten strategiaa ja toimintaa kasvun ja kilpailukyvyn lisäämisen kannalta. Kestävyyden megatrendi on innoittanut erilaiset yritykset tekemään kestävän kehityksen mukaisia panostuksia. On reilua todeta, että kestävä valmistus on tuottanut yrityksille paljon myönteisiä vaikutuksia, kuten tehokkuutta, kustannusten ja jätteiden vähenemistä, sekä lisääntynyttä kilpailuetua. Vahva brändi ja maine luo luottamusta. Lisäksi vaatimukset lisääntyvät koko ajan.  Kestävyys on tapa kilpailla tänään, ei huomenna. Huomenna on jo liian myöhäistä.

Cajo vastaa maailmanlaajuisiin kestävyyshaasteisiin minimoimalla kemikaalien käyttöä sekä vähentämällä materiaalijätettä ja energiankulutusta. Energiatehokkuus on esimerkiksi ollut painopisteenä EU:ssa. Eurooppa 2020 -energiastrategiassa ja jätepuitedirektiivissä (artikla 4) on asetettu tavoitteeksi lisätä energiatehokkuutta 20 % EU:ssa. Jätepuitedirektiivin (artikla 4) jätehierarkiassa pidetään ensisijaisen tärkeänä vähentää jätteiden syntymistä alun alkaen ja vähentää vaarallisen jätteen määrää. Cajon teknologia on askel eteenpäin molempien ympäristön kannalta tärkeiden tavoitteiden saavuttamisessa.

Ympäristöystävälliset merkintäjärjestelmät ovat merkittävä trendi, jota tukevat sekä määräykset että kysyntä. Kestävän kehityksen megatrendi on tärkeä, ja valmistajat haluavat yhä enemmän välttää riskejä Pariisin sopimuksen vuoksi lisääntyvien standardien myötä, joiden tarkoituksena on lisätä saastumisesta aiheutuvia kustannuksia.

CAJON LASERMERKINTÄTEKNOLOGIA TUKEE KESTÄVÄN KEHITYKSEN MEGATRENDIÄ

Aihetta on tähän mennessä tutkittu vähän. Macon Oy teki vuonna 2020 tutkimuksen lasermerkintöjen hiilijalanjäljestä. Alla on lyhyt yhteenveto lasertulostimen ja mustesuihkutulostimen hiilijalanjälkien vertailusta. Voit ladata koko tutkimuksen alla olevasta linkistä.

Tutkimuksen tarkoituksena oli määrittää kahdella vaihtoehtoisella menetelmällä suoritetun teollisen merkinnän hiilijalanjälki. 1. Cajo Technologiesin lasermerkintä ja 2. mustesuihkumerkintä. Laskelma sisälsi energian ja kemikaalien päästöt olettaen vuotuisen työmäärän olevan 1 697 tuntia. Merkintävaihtoehtojen hiilijalanjäljet ovat seuraavat: Cajo 43 kg CO2 vuodessa ja mustesuihku 501 kg CO2 vuodessa. Tämä tulos osoittaa, että Cajon kemikaaliton teknologia mahdollistaa hiilijalanjäljen vähentämisen 90 %:lla teollisessa merkinnässä.

LATAA TUTKIMUSRAPORTTI

MEIDÄN LAITTEILLAMME ON AVAINLIPPU-TUNNUS

Avainlippu on merkki suomalaisesta työstä. Avainlippu -tunnuksen myöntää Suomalaisen Työn Liitto osoituksena Suomessa valmistetusta tuotteesta. Lisäksi suomalaisten kustannusten osuus tuotteen omakustannusarvosta, eli kotimaisuusasteen on oltava vähintään 50 prosenttia. Laskelmassa otetaan huomioon kaikki tuotteeseen kohdistuvat kustannukset.

Ylpeänä voimme sanoa, että lasermerkintälaitteillemme on myönnetty Avainlippu-tunnus.

Cajon merkintämenetelmä väri- ja jäljitettävyysmerkintöjen tuottamiseen laserilla vastuullisesti ilman lisäaineita on patentoitu innovaatio. Lasermerkintäjärjestelmämme sekä -ohjelmistomme perustuvat omaan tuotekehitykseen. Laitteemme suunnitellaan ja valmistetaan Pohjois-Suomessa, Kempeleen tehtaalla ja valmistuksessa hyödynnetään merkittävästi kotimaisia alihankkijoita.