Partnerprogram Ta kontakt

Lasermärkningslösningar för kabel- och ledarindustrin

Cajo Technologies tillverkar lasermärkningsenheter för tillverkningsindustrierna, och skiljer sig från sina konkurrenter i världen bland annat tack vare sina integrerade och användarvänliga mjukvarulösningar samt sina gedigna materialkunskaper. Flera av världens största aktörer inom kabelindustrin finns bland Cajos kunder, t.ex. Prysmian Group och Aker Solutions.

Cajos lasermärkningslösningar för kabel- och ledarindustrin bygger på en tillsatsfri och underhållsfri fiberlaser. När den integreras i produktionslinjen klarar den av en märkningshastighet på över 14 m/s. Cajos dedikerade lösning för märkning av kablar och ledarserier har på många ställen fått ersätta bl.a. industriella bläckstrålelösningar. I de bästa fall och just inom kabelindustrin har Cajos lösning betalat sig tillbaka för kunderna på fyra månader.


En ny innovativ och ekologisk metod för permanent märkning av kablar och ledarsystem

Det installeras årligen flera miljoner kilometer kablar och ledare i byggnader, bilar och andra system, där de utsätts för diverse former av miljöpåverkan. Det finns kablar och ledare av många olika material och med många olika egenskaper.

Cajo erbjuder innovativa och kostnadseffektiva totallösningar för industriell märkning av kablar, ledarsystem och ledarserier. Märkning kan ske on-the-fly i den hastighet som kundens produktionslinje har. Cajos lösningar snabbar betydligt upp din märkningsprocess jämfört med traditionell laserteknologi och andra teknologier. Cajos lösningar är särskilt framtagna för att ersätta bläckstrålelösningar. Utöver sin väldigt korta återbetalningstid ger Cajos lösningar mer precisa och hållbara märkningar. Cajos lösningar är nästan underhållsfria och kräver inga tillsatser eller pigment.


REFERENSER

Cajo Technologies utformade en dedikerad lösning för märkning av ledarserier tillsammans med PKC Group

PKC Group är en global leverantör av fordonselektronik och en av världens ledande ledningsnätverkstillverkare. PKC konstruerar, tillverkar och integrerar bl.a. skräddarsydda trådar, fordonselektronik, ledningar och kablar, särskilt för kommersiella

Läs mer

Aker Solutions – Snabb och hållbar lasermärkning av undervattenskablar

Aker Solutions är en global leverantör av produkter, lösningar och tjänster till olje- och gasindustrin. En av Aker Solutions huvudprodukter är undervattensbrunnar som används för att koppla samman styrutrustning,

Läs mer