Partnerprogram Ta kontakt

Permanenta och hållbara lasermärkningar för metallindustrin

Cajo har introducerat laserteknologin i nya branscher där den tidigare inte kunnat användas. Cajos teknologi ersätter traditionella märkningslösningar, bl.a. bläckstråle, print, klistermärke, gravering, etsning och lackeringsteknologier. Denna innovation gör att Cajos laserteknologi är världsledande när det gäller precision och tydlighet av lasermärkning – extremt precis och hållbar märkning kan göras på nästan vilka material som helst, snabbt och kostnadseffektivt.


ÖVERLÄGSEN LÖSNINGSMETOD

Den största konkreta utmaningen när det gäller metallmärkning är att få till en hållbar och tillräckligt informativ märkning i de olika produktionsskedena. Man använder sig av en brokig skara av märkningstekniker och -metoder såsom stansning, etsning, målning, gravering och bläckstrålemärkning. Problemet är ofta att märkningen påverkas eller försvinner varmed spårbarhetsinformationen går förlorad. Alternativt är risken att märkningen skadar själva materialet (t.ex. stansning). Dagens lösningar kan heller ofta inte göra 2D-märkningar som går att avläsa med optiska läsare.

När datamängden ökar har man tvingats leta efter mer effektiva sätt att få med all märkningsinformation på liten yta. Cajos lösning har stöd för alla allmän kända streckkods- och 2D-kodsformat och den kan skapa koder automatiskt utifrån alfabetisk/numerisk uppgift.

Detta gör i många fall lasermärkning till den bästa och mest pålitliga märkningsmetoden. Cajos lösningar tillhandahåller den snabbaste, mest precisa och mest hållbara lasermärkningen som dessutom går att läsa av med optiska läsare.

Spårbarhetsmärkning inom metallindustrin

Spårbarhet är en kritisk faktor inom metallindustrin. I problemfall måste man kunna ta fram väldigt precisa tillverknings- och lokaliseringsparametrar för produkterna.

Metalltillverkare och -förädlare är alla skyldiga att identifiera och märka alla produkter som tillverkas enligt gällande standarder. De olika standarderna ställer allt strängare krav på produktidentifiering, äkthetsverifikation och spårning. Syftet med spårbarhetsmärkning är att säkerställa att produkterna grå att spåra hela produktionskedjan igenom för att på så sätt ge slutanvändaren en säkerhet. Spårbarhets- och produktmärkningarna gör det möjligt att kontrollera materialets hela produktionskedja och spåra den ända upp till metallproduktionens första etapper.

Temperaturen inom metallproduktionen, t.ex. på smältverk, är traditionellt sett väldigt hög. Detta innebär utmaningar och högra krav på märkningsmetoder eftersom exempelvis traditionella klistermärke- eller tuschmärkningar inte klarar av denna miljö, utan slits, smälts eller ramlar bort i ett tidigt skede, vilket äventyrar spårbarheten inom produktionskedjan. Även de oljor och kemikalier som används inom produktionen gör att märkningar försvinner redan inom produktionen. Den krävande miljön gör vår lasermärkningsmetod i praktiken nästan det enda pålitliga alternativet för märkning av metallstycken och metallprodukter. Cajos patenterade laserteknologi gör det möjligt att göra alla produkt- och spårbarhetsmärkningar på krävande ytor och i krävande förhållanden i metallindustrin.

Lasermärkningslösningen kan integreras i produktionslinjen och den kan även användas för märkning on-the-fly dvs. utan att stoppa produkten som märks. De underhållsfria laserenheterna medför färre driftstopp vilket leder till bättre lönsamhet på produktionsanläggningen. Lasermärkningsenheten är en snabb märkningslösning och den kan användas för alla märkningar, från 2D-koder (datamatris, QR-kod) till siffer- och bokstavsserier. Om du vill läsa mer om användning av 2D-koder för produktmärkning, läs ner vårt white paper om 2D-koder från vår materialbank. Våra säljare berättar också gärna mer.


Cajo Technologies’ märkningslösningar är framtagna för att klara av den tuffa produktionsmiljön inom metallindustrin, t.ex. höga temperaturer och olika kemikalier som används inom produktionen. Cajos lösningar utför märkning i produktionslinjens egen hastighet.


PERMANENT LASERMÄRKNING GARANTERAR SÄKRA ORIGINALDELAR OCH KOMPONENTER INOM BILINDUSTRIN

Betydelsen av spårbarhetsmärkning är extra uttalad i många förädlingsprocesser inom metallindustrin, till exempel bilindustrin. Det är av kritisk vikt för trafiksäkerheten att man kan spåra ursprunget av varje komponent i en bil. Alla bilar som dragits tillbaka inom bilindustrin vittnar om dagens grymma verklighet där växande piratism och kopierade komponenter och produkter hamnar i allt större system utan att de nödvändigtvis motsvarar gällande säkerhetsstandarder. 

PRECISA MÄRKNINGAR, BÄSTA ÅTERBETALNINGSTIDEN

För att garantera säkerheten använder tillverkade och underleverantörer inom bilindustrin sig av olika spårbarhetsmärkningar på sina produkter – sifferserier, streckkoder och datamatriser. Permanenta märkningar av hög kvalitet gör det möjligt att spåra produkterna i många år efter det att slutprodukten, till exempel en personbil, hamnar hos slutanvändaren.

Delarna och komponenterna inom bilindustrin är ofta väldigt små eller tillverkade av material som är svåra att märka. Detta innebär utmaningar när man ska garantera spårbarhet hela produktionskedjan igenom.

När man väljer rätt märkningsmetod för bilindustrins olika produktionsskeden står laserteknologin ut bland alla metoderna då den är lätt att integrera, producerar snabbt hållbara märkningar och gör det möjligt att utföra märkning på löpande band. Lasermärkning kan integreras flexibelt in i produktionssystemet och då den inte kräver några tillsatser medför den inte driftstopp på produktionslinjen. Då laserteknologin är underhållsfri och snabb blir styckpriset per produkt lägre jämfört med andra märkningsteknologier.

HÅLLBARA OCH INDIVIDUELLA MÄRKNINGAR GARANTERAR PRODUKTENS URSPRUNG

Handelskammaren uppger att förfalskningar står för 8 % av all handel i världen. Förfalskade produkter och reservdelar ger upphov till betydande kvalitets- och säkerhetsproblem.

Cajos lasermärkningslösning gör det möjligt att tillhandahålla individuell ID-märkning på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt. Märkningen kan utöver traditionella serienummer även ske med exempelvis 2D-koder, som kan läsas av optiskt.

REFERENSER

Verksamhetsoptimering ger kostnadsbesparingar på Sartorius fabrik

Sartorius Biohit Liquid Handling Ab tillverkar pipetter och engångsspetsar till dessa. På enheten i Kajana, Finland tillverkar Sartorius bland annat mekaniska och elektriska pipetter för laboratoriebruk. Sartorius har i flera år

Läs mer

Märkning med chargenummer från glödskal till mjukt stål

Spårbarhet inom stålindustrin är avgörande för de krav på hög kvalitet som garanterar säkerheten hos de färdiga produkterna. Exempelvis kräver branschstandarderna ett chargenummer för identifiering av batchen av mjukt

Läs mer