Löpande märkning av extruderad aluminium

En kund av Cajo Technologies som är specialist på avancerade komponenter och maskinkonstruktion letade efter en lösning för utökad spårbarhetsmärkning vid höghastighetsextrudering av aluminium. Kundens produktionslinje har en hastighet på 1 meter per sekund under märkningsfasen. Kunden hade redan testat en annan leverantör av fiberlaserbaserad märkning vars lösning dock inte klarade av löpande* lasermärkning med tillräcklig hastighet för att klara av extruderingen med den märkningskvalitet som kunden efterfrågade. Den lösningen hade krävt att produktionslinjen stoppas regelbundet för märkning av extruderad aluminium, något som hade kostat tillverkaren dyrbar tid och pengar.

Cajo inledde en process med att ta fram en prototyp för lasermärkning och rönte stora framgångar. Med sin förmåga att med hög precision tillhandahålla löpande* lasermärkning vid höga hastigheter vid märkning med spårbarhetskoder och serienummer lyckades Cajos lasermärkningssystem uppfylla kundens behov, något som sparade kunden både tid och pengar under tillverkningsprocessen. Cajo Tailor-lasermärkningssystemet integrerades lätt i kundens produktionslinje vilket gav en nöjd kund som kunde bibehålla sin höga produktionstakt och produktkvalitet med tillägget av precis spårbarhetsmärkning.

Fördelen med löpande* märkning är att det är möjligt att skapa ett långt, sammanhängande märke i en produktionslinje med hög hastighet utan att produktionstakten påverkas nämnvärt. Cajos lasermärkningssystem kan tillhandahålla löpande märkning vid alla vanligt förekommande produktionslinjehastigheter. Dessutom kan Cajo Tailor-fiberlasermärkning enkelt integreras i befintliga linjer. Kontakta våra säljare om du vill veta mer.

* ”Löpande” märkning (on-the-fly) är en process där komponenten befinner sig i rörelse när den märks. Detta kan vara en svår utmaning eftersom märkningssystemet behöver veta komponentens hastighet och placera markeringen på rätt ställe samtidigt som komponenten befinner sig i rörelse. Cajos lasermärkningssystem klarar av att tillhandahålla löpande märkning av många materialslag.