Cajo Technologies Oy lanserar uppdateringar i programvarorna och produktfamiljen

Company News • 09.02.2017

Inhemska tillverkaren av lasermärkningsapparater, Cajo Technologies Oy, fortsätter sin satsning på utveckling av programvaror för märkningsapparater. Cajo-lasermärkningsapparaturernas användargränssnitt CajoMark har gått igenom en heltäckande uppdatering med mål att uppnå en ännu bättre kundupplevelse.

”Apparaternas och programvarornas användarvänlighet är av största vikt för Cajo. Vi satsar starkt på programvaruutveckling även i framtiden. Nya egenskaper utvecklas ständigt”, konstaterar Cajos produktutvecklingschef Juha Jokisalo.

Med hjälp av mångsidiga programgränssnitt kan märkningsapparaten till exempel anslutas till kundens verksamhetsstyrsystem samt automatiska produktionslinjer. CajoMarks processmotor gör det även möjligt att förverkliga komplicerade arbetsflöden i enlighet med kundens behov.

Förutom användargränssnittsuppdateringen har Cajo svarat på kundernas efterfrågan även på produktsidan genom att lansera Cajo Tailor CO2-produkten. Det nya systemet kan till exempel integreras till kundens produktlinje eller apparat och det är planerat för att ersätta traditionella märkningssystem, såsom bläckstrålar. Med Cajo Tailor CO2 kan man hållbart märka bl.a. plast, glas, sten, trä, skinn och andra organiska material samt produkter som är tillverkade av dessa material.

Ytterligare information

Cajo Technologies Oy

Sales Director Jyrki Helin

+358 400 212 252

jyrki.helin@cajo.fi

R&D Director Juha Jokisalo

+358 44 570 4626

juha.jokisalo@cajo.fi