CajoSuite StudioPlus™

KRÄVANDE MÄRKNINGAR, ÄVEN LÖPANDE MÄRKNING

CajoSuite StudioPlus™ inkluderar ett designläge som är ett lättanvänt CAD-verktyg för design av krävande märkningar.

Mjukvaran har alla nödvändiga CAD-funktioner som gör den till ett avancerat verktyg för märkningsdesign för alla ändamål. Förutom basformer kan märkningen inkludera vektorgrafik, texter, streckkoder och 2D-koder. Licensen inkluderar även lagring av parametrar, hanteringsverktyg för böjd text och radtyper och mycket mer. Parameterdatabasen ger möjligheten att ladda och lagra parametrar för de material som används. Nya parametrar kan enkelt testas med hjälp av testmatrisverktyget. Designlösningar skapade med CajoSuite™-designverktyg kan användas i produktionsläget. Denna version är vår flaggskeppsmjukvara för design av mallar för lasermärkning!

Produktionsläget för CajoSuite StudioPlus™ är ett lättanvänt programvarugränssnitt för användning av Cajo-lasrar i en produktionssmiljö, även vid löpande märkning.

Det lättanvända användargränssnittet och det produktspecifika arbetsflödet underlättar styrningen av märkningsprocessen. Användargränssnittet och arbetsflödena kan konfigureras efter kundens behov. Märkningsarbetsflödet som styr hela märkningsprocessen från början till slut kan modelleras separat för varje ändamål. Variabelt märkningsinnehåll och inställningar kan anges manuellt eller hämtas från andra system, t.ex. en databas. Variabelt märkningsinnehåll kan utgöras av t.ex. produktkoder, serienummer, partinummer och tidsstämplar. CajoSuite StudioPlus™ ger möjligheten till fullständig integrering i den befintliga produktionsmiljön. Gränssnitt (TCP/IP, seriell port, IO osv.) kan användas för fjärrstyrning av märkningssystemet från ett externt system (t.ex. PLC eller robot). Gränssnitt kan konfigureras efter kundens behov. Detta möjliggör helautomatisk drift.

För vem:  Produktionsmiljöer i full skala med krävande tillämpningar. CajoSuite™ för integrering med ett befintligt Cajo-programvarugränssnitt.

Vad:  Inkluderar funktionerna för CajoSuite Studio™ och alla befintliga funktioner för design- och produktionsläget. Användargränssnittet för produktionsläget kan modifieras efter kundens behov.

Användningsändamål:

1. Möjliggörande av specialfunktioner såsom böjda texter, lagring av parametrar i databasen och ändring av radbredder och -typer. 

2. Stöd för märkningsarbetsflödet via gränssnittet för produktionsläget. Listan med serienummer hämtas från kundens databas eller andra streckkodsbaserade system. Programvaran instruerar användaren genom hela märkningsserien.

3. Helautomatiserat märkningsarbetsflöde styrt av ett externt styrsystem (PLC, robot osv.). Märkningens innehåll kan ändras via programvarugränssnitten efter varje märkning.

4. Integrering i den befintliga produktionslinjen med hjälp av kundens befintliga programvarugränssnitt. CajoSuite™ ”härmar” till exempel ett användargränssnitt för programvara för bläckstråleskrivare.

JÄMFÖR FUNKTIONERNA FÖR OLIKA CAJOSUITE™-LICENCER

Ladda ned jämförelsetabellen för tillgängliga funktioner för olika CajoSuite™-versioner.

LADDA NED PDF