VERKSAMHETSOPTIMERING GER KOSTNADSBESPARINGAR PÅ SARTORIUS FABRIK

Sartorius Biohit är ett företag, som specialiserat sig på tillverkning av ergonomiska och tillhörande engångsspetsar. Företaget hade som hög prioritet att utveckla märkningsprocessen av pipetternas delar i plast. Tidigare hade de använt två märkningsmetoder – tampongtryck och traditionell laser, vilka försinkade tillverkningsprocessen betydligt.


Sartorius Biohit Liquid Handling Oy är en del av Sartorius Group, som är en ledande internationell partner inom biofarmaceutisk industri och forskningssektorn. 
Sartorius Biohit Liquid Handling Ab tillverkar pipetter och engångsspetsar till dessa. På enheten i Kajana, Finland tillverkar Sartorius bland annat mekaniska och elektriska pipetter för laboratoriebruk. Sartorius har i flera år arbetat systematiskt med att förbättra sitt konkurrensläge genom automatisering och optimering av verksamheten. Märkningsprocessen har ingått i detta utvecklingsarbete. För bara några år sedan använde Sartorius sig av såväl traditionell märkningslaser som tampotryck för märkning av pipetternas plastkomponenter.

Det är ett relativt snävt urval av material som kan märkas med traditionell märkningslaser, och produktionstaken sjunker betydligt när man använder två olika märkningstekniker samtidigt. Vid tampotryck tvingas man utföra märkningen upp till två gånger för att uppnå önskad nyans. Därefter måste produkten värmas upp för att märkningen ska torka och hårdna ordentligt.

Enligt utvecklingsingenjör Tero Tikkanen började det hela med två olika projekt: man började leta efter en ersättare till den gamla lasern samtidigt som man inom ramarna för besparingsprojektet undersökte ifall lasermärkning skulle delvis kunna ersätta tampotryck för att samtidigt förbättra produkternas hållbarhet och göra hela processen mer miljövänlig.

De första märkningslasrarna från Cajo togs i bruk på produktionsenheten under 2015. Märkningsmaterialen bestod av polypropen (PP) och polyamid (PA). Man blev av mer överflödiga arbetsmoment och arbetsprocessen blev miljövänligare då det inte krävs några tillsatser eller färgämnen. Märkningen kräver ingen efterbehandling, utan den tål som sådan upprepad autoklavering vid 121 grader och behandling med rengöringsmedel.

Enklare användning med ett skräddarsytt gränssnitt

Enligt utvecklingsingenjör Tero Tikkanen var Cajos skräddarsydda gränssnitt en av faktorerna som påverkade valet av märkningsleverantör: ”det gick problemfritt att tillsammans med Cajo bygga upp gränssnittet utifrån våra krav. Vi granskade gränssnittet flera gånger under utvecklingensprocessen och såg till att det är perfekt anpassat för vår produktion”, noterar Tikkanen. ”Gränssnittet gör det möjligt att automatiskt räkna fram ett serienummer. Man matar alltså in serienummerinformation i märkningsvyn och gränssnittet räknar automatiskt fram rätt serienummer utifrån ursprungsvärde och partistorlek. Gränssnittet gör det också lätt att välja om man vill ha märkningen på produktens ovan- eller undersida.”

Sartorius lade ner sin produktionsenhet i Kina i början av 2018 och flyttade verksamheten till Kajana. Sartorius bedömde att man kunde uppnå bättre kostnadseffektivitet genom att ha både produktutveckling och produktion på samma ställe.

Har ni frågor om spårbarhet märkningar? Cajo är en officiell partner med GS1 i Finland och vi känner till GS1-standarder som UDI-markeringar.
Kontakta oss genom att fylla i vårt kontaktformulär.