Johto pohjassa

Aker Solutions – Snabb och hållbar lasermärkning av undervattenskablar

Aker använde sig tidigare av en märkningslösning med en enda 100W laser. Problemet var att märkningen inte var tydlig och endast en sida av kabeln kunde märkas. Om kabeln snurrade runt på havsbotten kunde märkningen inte ses. Cajo Technologies utvecklade en specialiseradelösning för lednings- och kabelmärkning som möjliggör märkning med 120 graders mellanrum runt hela kabeln.

Aker Solutions är en global leverantör av produkter, lösningar och tjänster till olje- och gasindustrin. En av Aker Solutions huvudprodukter är undervattensbrunnar som används för att koppla samman styrutrustning, ström och värme mellan ytplattformar och undervattensutrustning för olje- och gasutvinning. Undervattensbrunnar används för el- och fiberkablar samt för överföring av hydraulvätska och kemikalier till havsbottenstationer. Undervattensbrunnar kan dessutom tillhandahålla ström för tryckhöjnings- och kompresstationer på havsbotten samt användas för värmeledningar för att förebygga bildning av vax och hydrater som skulle kunna bromsa upp oljeproduktionen.

Det har varit något av en utmaning att tillhandahålla permanent märkning med bra kontrast på gul polyeten. Ytan är hal varför bläckstråletekniker inte håller i längden, bläcket kan försvinna vid slitage. Det går heller inte att producera bläckstrålemärkning från olika vinklar på runda föremål såsom kablar.

Vid tillverkning av undervattensbrunnar används extruderingstekniker för att täcka kablarna med polyeten. Undervattensbrunnarna märks med oavbrutna linjer på tre sidor. Linjerna visar projektnamn, längden i meter och ett antal vertikala linjer för olika längdmått. Tillverkningsprocesser som pågår dygnet runt kan resultera i undervattensbrunnar med en längd överstigande 80 km.

Olika märkningsmetoder 
Aker använde sig tidigare av en märkningslösning med en enda 100W laser. Problemet var att märkningen inte var tydlig och endast en sida av kabeln kunde märkas. Om kabeln snurrade runt på havsbotten kunde märkningen inte ses.

Cajo Technologies utvecklade en specialiserade lösning för lednings- och kabelmärkning som integrerades i Aker Solutions tillverkningslinje i form av en märkningscell. Cellen omfattar 3 enheter med 300W lasers som möjliggör märkning med 120 graders mellanrum runt hela kabeln, vilket gör det möjligt att se märkningen från alla vinklar. Märkningen är dessutom mycket tydligare med starkare kontrast jämfört med den tidigare lösningen.

Snabb och pålitlig tillverkning 
Denna nya tillverkningsmetod är snabbare än alla tidigare, med en hastighetsökning från 4 m/s ända upp till 10 m/s, mer än dubbelt upp från föregångaren. Processen är väldigt pålitlig och tillverkningsprocessen kan vara i gång dygnet runt utan avbrott, Lasern är konstruerad för en livslängd på 100 000 timmar och lösningen är nästan underhållsfri.

Laserenheten kommunicerar med Akers Manufacturing Execution System (MES) och SCADA: MES tillhandahåller märkningsdata, som kan skilja sig för varje kabelmeter, och märkningscellen kan sedan styras och övervakas genom SCADA. Denna lösning är dessutom flexibel och väldigt enkel att anpassa vid behov. Om det behövs kan varje laser kan kontrolleras för sig.

Aker Solutions räknar med att investeringen i märkningscellen betalar sig tillbaka på mindre än 2 år tack vare den ökade tillverkningskapaciteten.

Har ni planerat att ersätta bläckstråleutrustning?
Skicka oss ett meddelande via kontaktformuläret så tar vi kontakt så snabbt så möjligt.