Case Halton Marine: CO2 laser ersattes av Cajo Mira

Halton Marine erbjuder lösningar för förbättring av säkerhet, energi effektivisering och bekvämlighet ombord på fartyg, offshore platser och inom energi industri. Produkter inkluderar märkskyltar skräddarsydda för kundens behov. Tidigare gjordes skyltarna med CO2-laserteknik som kräver jonisering.  Cajo´s lasermärkningslösning kräver inga tillsatser eller pigment, vilket medförde direkta besparingar för Halton Marine.

Halton Marine erbjuder lösningar för förbättring av säkerhet, energi effektivisering och bekvämlighet ombord på fartyg, offshore platser och inom energi industri. Halton Marine produkter inkluderar märkskyltar skräddarsydda för kundens behov. Tidigare gjordes skyltarna med CO2-laserteknik som kräver jonisering (CerMark laser spray eller liknande). Tillsatsen ökade löpande kostnader med mer än 5000 euro per år, vilket minskade avkastningen på investeringen.

Cajo lasermarkeringslösning är en extremt exakt, snabb och kostnadseffektiv lösning för Halton Marines behov. Tiden som krävs för märkningsprocesserna med Cajo laser är 1/3 av den tid som behövdes med den tidigare systemlösningen. Volymerna är cirka 50 000 plattor årligen, och det finns över ett dussin olika märkplattor för olika komponenter i Halton Marine produkter. Därför är markeringsutrustningens flexibilitet och hastighet högsta prioriteter för Halton Marine. Cajo lasermarkeringslösningar har ett lättanvänt användargränssnitt vilket gör att markeringsfilerna kan ändras snabbt.

Eftersom Cajos fiberlaser inte kräver jonisering är affärsbesparingar betydande. Lösningen är också ekologiskt hållbar eftersom inga tillsatser eller pigment används. Märkningarna gjort med Cajo laser är praktiskt taget eviga och de påverkar inte på sur uthållighet av material. 85% av Halton Marine plattor är syrafast material (EN 1.4404-1.4438). Den patenterade märkningstekniken av Cajo möjliggör svarta markeringar på rostfritt, vilket var en av de högsta prioriteter för Halton Marine.