Hållbar tillverkning

LASERMÄRKNING - EN VÄSENTLIG DEL AV HÅLLBAR TILLVERKNING

Genom att välja Cajos hållbara märkningssystem kan framtidstänkande tillverkare spara både kostnader och miljön.

Det är ett faktum att tekniken inte hållbart kan fortsätta att utvecklas på bekostnad av miljön. Hållbarhet, bevarande av naturen och resurser för livsviktig ekologisk balans, är ett avgörande kärnvärde för Cajos tillsatsfria produktmärkningslösningar. Cajos patenterade laserteknik har visat sig vara en mer än 90 % mer miljövänlig märkningslösning än bläckstråleskrivare, som traditionellt används inom tillverkningsindustrin.

Cajo tar itu med globala hållbarhetsutmaningar genom att främja målet att minska användningen av kemikalier, samt minska materialavfallet och energiförbrukningen. Till exempel har energieffektiviteten varit en prioritet inom EU. I ramdirektivet Europa 2020 om energistrategi och avfall (artikel 4) sattes målet att förbättra energieffektiviteten med 20 % inom EU. Även att minska mängden avfall som genereras vid källan och att minska det farliga innehållet i det avfallet anses vara högsta prioritet enligt avfallshierarkin som har fastställts i ramdirektivet för avfall (artikel 4). Cajos teknologi innebär ett steg framåt för att uppnå båda dessa miljömässigt höga mål.

Därutöver erkänner Europeiska kommissionen klimatförändringar och miljöförstöring som ett existentiellt hot mot Europa och hela planeten. För att övervinna dessa utmaningar har European Green Deal inrättats år 2020 i syfte att omvandla EU till en modern, resurseffektiv och konkurrenskraftig cirkulär ekonomi.

Med de hållbara Cajo-lasrarna som säljs till och används i över 70 länder runt om i världen, förser Cajo Technologies den globala tillverkningsindustrin med de nödvändiga verktygen för miljövänlig produktion samtidigt som det säkerställer att företagen behåller sin konkurrenskraft.

Välj Cajos gröna teknik och visa vägen mot en ljusare framtid.

Kontakta oss för mer information

CAJOS LASERMÄRKNING ÄR EN GRÖN OCH HÅLLBAR MÄRKNINGSTEKNIK

Detta har hittills varit ett föga utforskat område. 2020 genomfördes en undersökning på Macon Ab om kolavtrycket av lasermärkning. Nedan anges en kort sammanfattning över kolavtrycket för laserskrivare jämfört med bläckstråleskrivare. Du kan ladda ned hela undersökningen från länken nedan.

Undersökningen genomfördes i syfte att fastställa kolavtrycket för industriell märkning med två alternativa metoder: 1. Cajo Technologies’ lasermärkning och 2. bläckstrålemärkning. Beräkningen inkluderade utsläpp av energi och kemikalier vid en förutsatt årlig arbetstid om 1697 timmar. Kolavtrycket för märkningsalternativen är 43 kg CO2 eq per annum för Cajo och 501 kg CO2 eq per annum för bläckstråleskrivare. Resultatet visar att Cajos kemikaliefria teknik möjliggör att minska kolavtrycket för industriell märkning med över 90 %.

LADDA NED FORSKNINGSRAPPORTEN

VI HAR NYCKELFLAGGAN - TECKNET PÅ FINLÄNDSKT ARBETE

Nyckelflaggan är ett tecken på finländskt arbetet. Nyckelflaggsymbolen beviljas av Förbundet för Finländskt Arbete som tecken på att en produkt har tillverkats i Finland. Härutöver kan rätten att använda Nyckelflaggsymbolen beviljas produkter med ett innehåll av inhemska produkter på minst 50 procent av dess break-evenkostnader. Beräkningen tar i beaktande alla de kostnader som har med produkten att göra.

Vi är stolta över att kunna berätta att Cajo Technologies lasermärkningsutrustning har beviljats Nyckelflaggan

Cajo har en patentskyddad lasermärkningsmetod för att implementera färg- och spårbarhetsmärkningar på metall hållbart utan användning av tillsatser. Våra lasermärkningssystem och software har utvecklats and konstruerats av vårt egen produktutvecklingsteam. Våra enheter har utvecklats och tillverkats i Norra Finland i vårt högkvarter i Kempele – med hjälp av utomordentliga inhemska underleverantörer.