En ny och innovativ metod för miljövänlig permanentmärkning av kablar och trådar

Varje år installeras det miljontals meter trådar, kablar och kabelmontage på en mängd olika byggnader, fordonssystem och andra objekt där de utsätts för ett stort antal olika påfrestningar. Eftersom det finns ett stort utbud av alternativ är det viktigt att veta vilken typ av kabellösning som lämpar sig för en viss situation. Det är också viktigt att identifiera situationerna korrekt.

Cajo Technologies erbjuder nya och innovativa samt kostnadseffektiva helhetslösningar för industrimärkning av kablar, trådsystem och kabelmontage. Märkning kan ske löpande med en lösning som är anpassad efter kundens produktionslinjehastighet. Cajo Technologies lösning innebär betydligt snabbare märkning för dig jämfört med traditionella lasersystem eller andra teknologier. Jämfört med exempelvis bläckstrålemärkning är Cajos lasermarkeringar för kablar mer precisa och beständiga. Cajos system är underhållsfria och kräver ingen tillförsel av förbrukningsmaterial eller bläck.

CASE STORIES

  • CASE: Snabb och kraftfull märkning av polyeten – hållbar lasermärkning av undervattensbrunnar

    Cable marking, Direct part marking, Identification marking, Marking on the fly, Product marking

    View Full Case Study

  • CASE: Utmaningar med att hitta lämplig märkningslösning för ståltrådar

    Brand protection, Cable marking, Identification marking, Marking on the fly, Traceability marking for metal

    View Full Case Study