Bli partner? Kontakta oss Beställ vårt nyhetsbrev

Dedikerade märkningslösningar

Vi har tillsammans med våra kunder och samarbetspartner tillhandahållit många skräddarsydda lösningar för olika industrier. Vårt materialbibliotek omfattar redan parametrar för märkning av över 4000 olika material och färg kombinationer, och vi tar ständigt fram nya. Fråga våra teknikspecialister – lasermärkningsmästare – om vi har en färdig lösning även för era märkningsbehov!

Dedikerade märkningslösningar – framtaget för dina behov!

Berätta mer!

Läs mer om våra industrispecifika speciallösningar:

  • Dedikerade lösningar för märkning av kablar och ledare
  • Integration för tillverkning av metall och slutprodukter
  • Dedikerad mjukvara

LASERMÄRKNINGSLÖSNINGAR FÖR KABLAR OCH LEDARE

Cajos lasermärkningslösningar är framtagna för att ersätta traditionella märkningsmetoder såsom bläckstrålemärkning – med en mycket kort återbetalningstid. Jämfört med bläckstrålelösningar kräver Cajos underhållsfria märkningslösningar inga tillsatser eller färgämnen samtidigt som märkningarna är extremt hållbara. Vår teknologi är dessutom väldigt miljövänlig.

Jämfört med traditionella lasermärkningslösningar kan Cajos lasersystem tillhandahålla betydligt snabbare märkning för ett betydligt bredare spektrum av material. Vi har ett testat och verifierat materialbibliotek för över 600 kabel- och ledartyper.

Läs mer om lasermärkning av kablar och ledare

Totallösning för märkning av kablar och ledare

Cajo Vega for Cables™
Cajo Vega for Cables™ är en helautomatisk märkningslösning för löpande märkning av kablar och ledningar. Detta system tillhandahåller on-the-fly märkning i hög hastighet med optimala märkningsresultat. Den inkluderar olika justeringsmöjligheter, t.ex. riktare och kabelrullar, och lösningen kan integreras i produktionslinjen eller köras separat. Detta system klarar av permanent märkning på nästan alla kabelmaterial.

Systemet omfattar ett inbyggt märkningsbibliotek med fördefinierade materialparametrar. Den externa styrpanelen med dess användarvänliga gränssnitt möjliggör flexibel anpassning av märkningsdata såsom logotyper, serienummer, streckkoder, QR-koder, datamatriser och annan produktinformation. Cajo Vega for Cables™ är den mest prisvärda lösningen för löpande märkning av kablar och ledningar. Det är en långvarig lösning som kräver väldigt lite underhåll.

Läs mer

Märkning av ledarserier

Cajo Vega for Wire harness™

Cajo Vega for Wire harness™ är en nyckelfärdig lösning för högklassig märkning av kabelnät. Den inkluderar en dedikerad jig för märkning av tunna och ultratunna ledningar. Lösningen kan integreras i produktionslinjen eller köras separat. Cajo Vega for Wire harness klarar av permanent märkning på nästan alla kabelnätsmaterial.

Det användarvänliga gränssnittet är specialdesignat för märkning av kabelnät och möjliggör flexibel anpassning av märkningsdata. Systemet omfattar ett inbyggt märkningsbibliotek med fördefinierade materialparametrar. Cajo Vega for Wire harness™ är en långvarig lösning som kräver väldigt lite underhåll.

Läs mer

En helautomatiserad lösning för produktionslinjemärkning av kablar och rör

Cajo Hercules for Extrusion™

Cajo Hercules for Extrusion är en helautomatisk on-the-fly märkningslösning för löpande märkning av metall och plast i extrusionsprocesser. Den omfattar 1–3 laserenheter vilket möjliggör samtidig märkning ur ett flertal vinklar.

Cajos märkningslaser håller jämna steg med produktionslinjen samtidigt som den levererar optimala märkningsresultat. Detta system klarar av permanent märkning på olika typer av metall och plast, t.ex. PE och PVC. Autofokus justerar märkningshuvudets position och följer föremålets rörelse i realtid.

Systemet omfattar ett inbyggt märkningsbibliotek med fördefinierade materialparametrar. Varierande märkningsdata kan matas in via TCP/IP eller HMI-panel. Cajo Hercules for Extrusion™ är den mest prisvärda lösningen för löpande märkning vid extrusion. Det är en långvarig lösning som kräver väldigt lite underhåll.

Läs mer

case AKER SOLUTIONS – SNABB OCH HÅLLBAR LASERMÄRKNING AV UNDERVATTENSKABLAR

En av Aker Solutions huvudprodukter är undervattensbrunnar som används för att koppla samman styrutrustning, ström och värme mellan ytplattformar och undervattensutrustning för olje- och gasutvinning. Det har varit något av en utmaning att tillhandahålla permanent märkning med bra kontrast på gul polyeten.

Cajo Technologies utvecklade en dedikerad lösning för lednings- och kabelmärkning som integrerades i Aker Solutions tillverkningslinje i form av en märkningscell. Cellen omfattar 3 enheter med 300W lasers som möjliggör märkning med 120 graders mellanrum runt hela kabeln, vilket gör det möjligt att se märkningen från alla vinklar. Märkningen är dessutom mycket tydligare med starkare kontrast jämfört med den tidigare lösningen.

Läs mer

Integration för tillverkning av metall och slutprodukter

Vi har tillhandahållit ett flertal integrationer för industriella produktionslinjer och olika tillverkningsceller. Exempelvis Co-Automations CO-MAC 1200 och 1600-robotceller kan förses med Cajo Tailor-lasermärkningslösningar. Dessa automationsceller kan enkelt skräddarsys för olika tillämpningar och används bl.a. för monteringsautomation, skruvning, limning och inspektion. Cajos extremt precisa lasermärkningar och Co-Automations kompetens inom datorseende och avläsning av märkningar kompletterar varandra perfekt.

Läs mer om lasermärkning av metaller


Aktuella mjukvarulösningar

De lasermärkningslösningar som vi levererar inkluderar ett för kundens behov skräddarsytt gränssnitt. Applikationerna integreras i kundens system och gör det möjligt att plocka bort överflödiga PC från produktionslinjen. Systemet optimeras för enkel och smidig användning och kan lokaliseras vid behov. Kundens produktionssystem kan användas för inmatning av märkningsdata, exempelvis kabeldata, mätmärkning eller datum-/tidmärkning.

Läs mer om våra mjukvarulösningar

VÅR LASERMÄRKNINGSLÖSNINGAR ANVÄNDS REDAN AV: