Lösningar för kabel- och trådindustrin

DE SNABBASTE LÖPANDE LASERMÄRKNINGARNA

Det finns två olika trender i kabel- och trådindustrin när det gäller märkningsteknik. För det första söker kunder lösningar för permanent märkning. Tillverkarna kan inte uppnå detta med dagens bläckstråleteknik. För det andra påverkar gröna initiativ och hållbara lösningar även kabel- och trådindustrin. Företag vill minska uppkomsten av skadliga ämnen i tillverknings- och märkningsprocessen. En växande efterfrågan för alternativa märkningsmetoder är därför ett faktum. Cajos lasertekniker ger de perfekta lösningarna för detta behov.

Välj Cajo för intelligent produktmärkning.

BOKA EN DEMO
quote
Laserlösningar är pålitligare och färre rör behöver kasseras eftersom inga bläckfläckar lämnas på rören. Texten syns bättre och underhållsbehovet är mycket mindre jämfört med tidigare system. Vi slipper alla driftsstopp på maskinen.
ANDERS LUNDGREN, TPM KVALITET/MILJÖ PÅ SVENSKA WAVIN AB

INDUSTRIELLA LÖSNINGAR FÖR LASERMÄRKNING AV KABLAR OCH TRÅDAR

Vid märkning inom kabel- och trådindustrin går utmaningen ofta ut på att klara av löpande märkning kombinerad med det material som ska märkas (kabelmantel). Lasermärkningens resultat varierar från material till material. Vissa material absorberar laserstrålen bra medan andra material kan bli svåra för lasrar. Utmaningen kan ibland ligga i materialets sammansättning som hindrar högkvalitativ märkning med en laser. Detta kan emellertid avhjälpas med lasertillsatser som betydligt förbättrar maskinens kontrast med materialen. Vi har en fastställd bedömningsprocess där vi kan testa olika tekniker med olika material. Utifrån resultatet kommer vi med förslag om efterföljande steg, antingen ett förslag om lämplig teknik som möjliggör märkning med bra kontrast eller andra råd för att uppnå det önskade resultatet.

Cajo är en marknadsledande leverantör av märkningslösningar inom kabel- och trådindustrin. Vi har grundlig kompetens inom löpande märkning i branschen. Följaktligen har vi även levererat specialiserade märkningslösningar till kabel- och trådindustrin.

Dessa lösningar är ”nyckeln i handen”-lösningar för tillverkare med hänsyn till specifika behov av kabel- och trådmärkningar. Alla ovannämnda lösningar använder laser av klass 1 utom den integrerbara enheten Tailor för produktionslinjer som använder laser av klass 4. Se produktsidorna för närmare information om lösningarna.

CONTACT

Jari Kokkonen

Global Head of Sales

EV Battery, Cable and Wire Harness
+358 500 449 449
email