Lasermärkning metall

VI MÄRKER DINA METALLER

Cajo Technologies har levererat smarta och effektiva lösningar till aktörer inom metallindustrin för att möjliggöra funktionella spårbarhets- och produktmärkningar med hållbara märkningslösningar. Automatisering är en av de stora trenderna i dagens metallproduktions- och tillverkningsmiljö. Cajos intelligenta lösningar stödjer denna trend genom standardiserade gränssnitt.

Löpande märkning är ett typiskt krav inom tillverkning i metallindustrin. Det finns ofta många olika aspekter att ta hänsyn till såsom tuffa förhållanden, höga temperaturer, förorenad miljö osv. Det finns en stor efterfrågan för permanenta och synliga märkningar för att säkra intern och extern spårbarhet.

Vi är förtrogna med utmaningarna och kan hitta lösningar i samarbete med kunderna. Vi erbjuder suveränt stöd till tillämpningen med hjälp av vår erfarenhet med branschledande företag.

Välj Cajo för intelligent produktmärkning.

BOKA EN DEMO
quote
Prima Power is constantly looking for advanced solutions for manufacturing and production, and integrability between different work stages of the sheet metal working process. Within the last years, the need for marking and identification has increased strongly in the industry.
ANTTI KUUSISAARI, PRODUCT MANAGER AT PRIMA POWER LTD

KRAV PÅ INDUSTRIELL LASERMÄRKNING INOM METALLINDUSTRIN

Skivor kan märkas löpande eller stillastående. Val av metod beror på tillämpningen. Vid märkning av koder är märkning vid låg hastighet eller stillastående märkning att föredra för att säkra högkvalitativa lasermärkningar.

Cajo Tailor -produktfamiljen är en utmärkt lösning som en märkningsenhet för linjetillämpningar. Tailor-enheten är en enhet av klass 4. Vårt team av specialister kommer att hjälpa dig med erforderligt skydd mot spridd laserstrålning för säkrare lasermärkning. Lasersäkerhet är vår största prioritet!

LÄS MER OM CAJOS INTEGRERBARA LÖSNINGAR
laser-marking-cajo-metals

ATT HITTA RÄTT MÄRKNINGSTILLÄMPNING FÖR DIN PRODUKTIONSMILJÖ

Förutom säkerheten behöver man även ta hänsyn till montering av enheten. Vill du utföra ensidig eller tvåsidig märkning? Hur kommer mekanisk integrering att utföras? Utförs märkningen i en tuff miljö? Hur säkrar man att miljön inte påverkar märkningens kvalitet? Vad är temperaturen i märkningsmiljön? Behöver enheterna kylning? Som du ser behöver många frågor besvaras för att märkningstillämpningar ska kunna fungera korrekt. Vårt team kommer att hjälpa till med alla dessa frågor.

En mycket viktig fråga från automatiserings- och funktionssynpunkt är hur man tillhandahåller data för märkningsenheten i sådana produktionsmiljöer. Det finns många olika sätt för att ta hand om detta. Till exempel att ett externt styrsystem skickar uppdaterat innehåll för märkningen till märkningsenheten via TCP/IP eller seriell port. Även andra alternativ finns tillgängliga. Vårt team kommer att hjälpa dig med att välja den bästa lösningen för dina behov.

SAKKUNNIGA STÅR TILL DIN TJÄNST

Vi är sakkunniga inom utarbetande av helhetslösningar för märkning i produktionslinjer som dina. Vi hjälper dig välja rätt lasertyp för dina behov och hjälper till med andra frågor som man behöver ta hänsyn till såsom:

  • Lasersäkerhet
  • Mekanisk  montering 
  • Eventuell luftrening
  • Temperaturförhållanden vid märkning osv.

Vi på Cajo är beredda att hjälpa dig med varje märkningsutmaning som du möter. Vi representerar sakkunskap av världsklass inom lasermärkning och kan alltid lämna ett koncepttest innan du fattar beslutet. (Boka en demo) Vi vill vara din pålitliga partner i många år! Kontakta oss redan idag!

CONTACT

Lasse Isvinge

Sales Manager, Scandinavia

+46 793 482 548
email