Partnerprogram Ta kontakt
Referenser
11.9.2018

Märkning med chargenummer från glödskal till mjukt stål

Spårbarhet inom stålindustrin är avgörande för de krav på hög kvalitet som garanterar säkerheten hos de färdiga produkterna. Exempelvis kräver branschstandarderna ett chargenummer för identifiering av batchen av mjukt stål. Utan korrekt identifiering får stålet inte användas eller levereras någonstans.

Utmaningen vid bearbetning av mjukt stål är att bibehålla chargenumret på materialet genom olika omständigheter. Stålmaterialet kanske lagras under olika förhållanden eller bearbetas vidare, t.ex. härdas, och chargenumret måste förbli läsbart på materialet.

Problem med spårbarhetsmärkning som försvinner
Ett globalt stålbolag sökte efter ett sätt att skapa permanent chargenummermärkning för intern spårbarhet genom alla produktions- och provningsprocesser vid ett stålverk. För provningen tar de ett provstycke av varje valsad stålplåt och det här provet måste förses med en spårbarhetsmärkning.

Proven bearbetas vid interna laboratorier, där stålets hållfasthet testas. Hållfasthetsproven är särskilt viktiga när stålet används i konstruktionstillämpningar, t.ex. broar, som kräver stål med hög hållfasthet. Om spårbarhetsmärkningen försvinner måste hela stålplåten smältas ned igen, vilket är en kostsam process. Märkningen av provstycket innehåller uppgifter om det obligatoriska stöttestets typ och vid vilken temperatur provet behöver testas.

Beroende på vilka produktionsprocesser som används, kan vissa stålbatchar har glödskal på ytan. Spårbarhetsmärkningen måste göras så att den präglas i grundmaterialet, under ett eventuellt glödskal. Vid tillskärningen av stålplåten gör värmen i processen att glödskalet avlägsnas från stålplåtens yta, och då finns det risk för att märkningen försvinner.

Graverad maskinläsbar märkning
Hittills har spårbarhetsmärkningen gjorts genom stansning, men detta ger inte en maskinläsbar märkning. Det fanns behov av en metod för att gravera in märkningen i grundmaterialet. Märkningen måste alltså tåla skärprocessen och synas även efter den. Den integrerbara lösningen Cajo Tailor var det perfekta valet. På samma tid som det tar att stansa kan Cajos laserlösning märka med mycket mer information, t.ex. en 2D-kod och flera rader text.

Nyheter
Cajo Technologies vinnare av Finlands största sparringsprogram!
25.10.2018
Läs mer
Ny Partner – Cajo Technologies utvecklar sig i Sverige!
5.10.2018
Läs mer
Träffa oss på Scanautomatic i Göteborg!
2.10.2018
Läs mer
Cajo Technologies deltar på Elmia Subcontractor
10.10.2017
Läs mer
Referenser
Verksamhetsoptimering ger kostnadsbesparingar på Sartorius fabrik
19.11.2018
Läs mer
Märkning med chargenummer från glödskal till mjukt stål
11.9.2018
Läs mer
Aker Solutions – Snabb och hållbar lasermärkning av undervattenskablar
21.8.2018
Läs mer
Spårbarhetsmarkering limmar alla processer tillsammans i en enorm metallfabrik
5.10.2017
Läs mer
Evenemang
Träffa oss på Scanautomatic i Göteborg!
2.10.2018
Läs mer
Cajo Technologies deltar på Elmia Subcontractor
10.10.2017
Läs mer
Artiklar
Referenser

Verksamhetsoptimering ger kostnadsbesparingar på Sartorius fabrik

Sartorius Biohit Liquid Handling Ab tillverkar pipetter och engångsspetsar till dessa. På enheten i Kajana, Finland tillverkar Sartorius bland annat mekaniska och elektriska pipetter för laboratoriebruk. Sartorius har i flera år

Referenser

Märkning med chargenummer från glödskal till mjukt stål

Spårbarhet inom stålindustrin är avgörande för de krav på hög kvalitet som garanterar säkerheten hos de färdiga produkterna. Exempelvis kräver branschstandarderna ett chargenummer för identifiering av batchen av mjukt

Referenser

Aker Solutions – Snabb och hållbar lasermärkning av undervattenskablar

Aker Solutions är en global leverantör av produkter, lösningar och tjänster till olje- och gasindustrin. En av Aker Solutions huvudprodukter är undervattensbrunnar som används för att koppla samman styrutrustning,