Bli partner? Kontakta oss Beställ vårt nyhetsbrev

CajoSuite™ för produktion

CajoSuite för produktion är ett användarvänligt gränssnitt för hantering av märkningsprocessen.

Lösningen har ett användarvänligt gränssnitt som skräddarsys enligt kundens behov vilket gör märkningen enkel. Varje produkt modelleras med märkningsfaser som styr märkningsprocess från början till slut. Variabelt markeringsinnehåll och inställningar kan hämtas från andra kundsystem, t.ex. databaser. Variabelt märkningsinnehåll kan till exempel vara produkt-ID, serienummer, batchnummer och tidsstämplar. Mjukvaran gör det möjligt att koppla Cajos lasermärkningslösning till kundens befintliga produktionssystem. Mjukvaran har också stöd för fjärrstyrning av Cajos lasermärkningslösning, t.ex. via LAN.


EGENSKAPER

Ett tydligt och användarvänligt gränssnitt

Styrning av märkningsprocessen från början av slut

Gränssnitt och integration för många olika enheter och system

Produktspecifika inställningar, gränssnitt och process

Produktspecifik och automatisk inställning av märkningshuvudsavstånd

Styrning av tillvalsutrustning

Integration i andra system, t.ex. MES-system och automationssystem

Fjärrstyrning med fjärrkommandon (serieport eller LAN)

Texterna och inställningarna som ska användas i märkningen matas in via gränssnittet

Texterna och inställningarna för märkningen kan hämtas från kundens system (t.ex. databas eller CSV-fil)

Märkningar kan vändas och flyttas t.ex. utifrån data från automationssystemet

Märkningsuppgifterna kan sparas i kundens IT-system (t.ex. databas)

Serienummerproduktion

Beräkning av kontrollsiffror

Språkval: finska, engelska och tyska


TEKNISKA KRAV

Windows 7 eller Windows 10 operativsystem


Gränssnitt

Laser

CajoSuite™ för produktion har stöd för Cajos samtliga märkningsenheter

ABB-robotar

CajoSuite™ för produktion har stöd för ABB-robotstyrning, parameteravläsning och -skrivning.

Motorola och Cognex DataMan-streckkodsläsare

Streckkodsläsaren kan användas för att läsa av t.ex. arbetsordernummer. Läsaren kan även användas för att kontrollera märkningskvalitet.

LAN och serieport

Mjukvaran kan även styras utan operativsystem med fjärrkommandon via LAN eller serieport. Då kan exempelvis en annan enhet i automationslinjen fjärrstyra märkningsenheten. Även märkningens innehåll kan överföras via LAN eller serieport till märkningsenheten i CSV- eller JSON-format.