Bli partner? Kontakta oss Beställ vårt nyhetsbrev

CajoSuite™ för design

CajoSuite för design är ett användarvänligt CAD för snabbt och enkelt utforming av märkningar.

Mjukvaran innehåller alla nödvändiga CAD-funktioner, vilket gör det ett avancerat verktyg för att utforma märkningar för alla ändamål. Förutom grundläggande former kan märkning innehålla vektorgrafik, texter, streckkoder och 2D-koder. Parameterdatabasen gör det möjligt att ladda och spara parametrar för använt materialer. Nya parametrar kan enkelt testas med testmatrisverktyget. Märkningsfilerna utformad i design läge kan användas i operatör mode.


Tekniska data

Heltäckande mjukvarulösning för design av märkningsmallar och märkningar

Parameterdatabasen för använt materialer. Möjlighet att tillägga parametrar för nya materialen

Testmatrisverktyg för att upptäcka nya parametrar

Specialverktyg för att modifiera objekt (till exempel matris, offset, justering, explodering och automatisk kombinering)

Avancerade transformationsverktyg, till exempel rotering, skalning och spegling

Grundläggande formverktyg, t.ex. linjer, fyrkanter och cirklar

Avancerade textverktyg som stöder TrueType- och SHX-typsnitt

DXF och DWG importverktyg för att importera befintlig vektorgrafik till märkningar

Lösningen har stöd för märkning med streck-koder och 2D-koder i olika format

Serienumret ökas automatiskt varje gång märkning sker. Tidstämpeln avser märkningsögonblicket.

Avancerade fyllningsverktyg ("hatch ") som stöder olika fyllningsmönster

Laser stråle status visas i programmet

Laserkontrollers I/O läs och skriv

Rödljuspekare för justering av markeringsläget

Märkning on-the-fly: Märkning kan ske on-the-fly i den hastighet som kundens produktionslinje har

Hanteringen av användarnivåer

Språkval: finska, engelska och tyska