CajoCad

CajoCad är en omfattande programvara för att snabbt och enkelt utforma och skapa markeringar.

Programvaran har en mängd olika CAD-verktyg som gör det enkelt att utforma märkningar för alla ändamål. Vanliga mönster, linjer, former, text i Windows TrueType och maskinläsbara koder som QR-koder och streckkoder, är lätta att lägga till. CajoCad är också väl lämpad för att skapa markeringar med företagslogo och andra bilder, som kan läggas till märkningen som vektorgrafik. Programvaran stödjer användningen av automatiskt genererade tidstämplar och serienummer på markeringar i olika former. Dessutom används CajoCad för att utforma märkningsmallar som används i CajoMark.

Egenskaper CajoCad:

• Utformning av markeringsmallar och markeringar
• Kopierin av märkningsmallar över till nya märkningsmallar
• Laserparametrar för utvalda material ingår
• Justering av laserparametrarna
• Markeringar kan innehålla grafiska objekt som linjer, rektanglar, cirklar, kurvor och text
• Alla True Type typsnitt, som är installerade i Windows, är tillgängliga för märkningar.
• Olika typer av enkelrads typsnitt för märkningar (162 st)
• Märkningar kan innehålla vektorgrafik (.plt, .dxf, .dst, .svg, .nc, .g)
• Märkningar kan innehålla bitmap bilder (.bmp, .jpg, .jpeg, .png, .gif, .tga, .tif, .tiff).
• Märkning av de vanligaste streckkoderna och 2D koder.
• Automatiskt genererade tidstämplar
• Generering av serienummer genom att öka värdet i fältet i anslutning till varje märkning.
• Hämta ett variabelt märkningsinnehåll från en textfil eller Excelfil.
• Märkning på en rund yta med hjälp av en roterande anordning.
• Bildbehandling som ex.vis gråskale och svart/vita konverteringar.
• Mångsidiga verktyg för luckor. Tre olika slag av lucka kan göras på ett enda objekt i en enda körning.
• Dataöverföring genom en seriell port eller genom LAN. Data kan tex. vara ett seriellt nummer som ska märkas
• Laser controller I / O-läsning och skrivning
• Test av märkning med en rödpunktslaser.
• Stöd för skydd av inställningar med hjälp av ett lösenord.
• Marking on the fly: Märkningar görs på ett rörligt föremål
• Språkversioner: Finska och Engelska

Systemkrav:

• Windows 7 eller Windows 10
• USB port