CajoMark

CajoMark är den lättanvända programvaran för drift av Cajo lasermärkningsmaskiner i produktionsmiljö.

Lättanvänt användargränssnitt och produktspecifikt arbetsflöde gör det lätt att styra markeringsprocessen. Användargränssnittet och arbetsflöden kan konfigureras enligt kundens behov. Märkning arbetsflöde, som styr hela markeringsprocessen från början till slut, kan modelleras för kundens varje produkt separat. Variabel markeringsinnehåll och inställningar kan skrivas in manuellt eller hämtas från andra system, t.ex. databas. Variabelt märkningsinnehåll kan vara, t.ex. produkt-ID, serienummer, batchnummer och tidsstämplar. Med programvaran, kan Cajo lasermarkeringssystemet integreras till kundens produktions- och automationssystem. Dessutom stödjer CajoMark fjärrstyrning av Cajo lasermarkeringssystem via lokalt nätverk.

Egenskaper:

• Tydligt och lättanvänt gränssnitt
• Kontrollera markeringsprocessen från början till slut
• Gränsnitt och integration till olika enhet och system
• Produktspecifika inställningar, användargränssnitt och arbetsflöde
• Produktspecifik och automatisk distansinställning av märkhuvudet
• Kontroll av kringutrustning
• Exekvering av fjärrkommandon utan användargränssnitt (seriell port eller LAN)
• Integration med andra system, till exempel. produktionsstyrningssystem och automationssystem
• Inskrivning av texter och inställningar som används i märkningsprocessen via gränssnittet
• Hämtning av variabla data som ska användas i markeringar från kundens system (t.ex databas)
• Vrid och flytta markeringarna, till exempel på informationen som försedd av automationssystemet
• Inspelning av märkning information / back-ups på kundens informationssystem (t.ex. databas)
• Skapa serienummer
• Beräkning av inspektionsnummer
• Använd bilder på markeringar
• Språkversioner Finska och Engelska.

Systemkrav

• Windows 7 eller Windows 10 operativsystem

Implementerade integreringar:

Laser
CajoMark stödjer alla styrenheter för laser som används i Cajo’s märkningsutrustningar.
ABB robots
CajoMark stödjer styrningen av ABB robotar och läser och skriver till dess parametrar.
Cognex DataMan streckkodsläsare
CajoMark stödjer Cognex DataMan streckkodsläsare. Läsaren kan användas för att kontrollera kvaliteten på märkningen och för att ange variabla märkningsdata (som ex.vis serienummer).
Motorola streckkodsläsare
CajoMark stödjer Motorola-s streckkodsläsare. Läsaren kan användas för att kontrollera kvaliteten på märkningen och för att ange variabla märkningsdata (som ex.vis serienummer).
Seriell port och LAN
Programmet kan också användas utan användargränssnitt genom att utföra fjärrkommandon genom en seriell port eller ett lokalt nätverk (LAN). Detta tillåter, exempelvis, en annan automatiserad enhet att fjärrstyra märkningsmaskinen. Den seriella porten och LAN kan också användas för att ange variabla märkningsdata till märkningsmaskinen