Produkter

LASERMÄRKNINGSSYSTEM FÖR HÖGKVALITATIV PERMANENT MÄRKNING

Lasermärkning möjliggör att utföra högkvalitativa produktmärkningar på praktiskt taget alla material med valfri form. Cajo Technologies tillhandahåller lasermärkningssystem för alla behov av industriell märkning på diverse plastmaterial, polymerer, stål, aluminium, krom, mässing, koppar och andra legeringar. Märkningar kan utföras på produkter med praktiskt taget valfri form. Vi är övertygade om att vi kan hitta en lösning för spårbarhets- eller varumärkesmärkning för varje produktionsprocess. Cajos lasrar fungerar dessutom vid höga hastigheter och även på metaller som fortfarande har hög temperatur. Märkningslösningen kan levereras som ett självständigt system, som ett system inbyggt i tillverkarens produktionslinje eller som en tilläggsfunktion för annan industriell tillverkningsutrustning. Cajos lasrar är användarvänliga och kostnadseffektiva val för dina märkningsbehov.

SE VÅRA LASERMÄRKNINGSLÖSNINGAR: