Självständiga märkningssystem

SJÄLVSTÄNDIGA MÄRKNINGSSYSTEM FÖR ENKEL OCH HÖGKVALITATIV MÄRKNING

Märkningssystemet Cajo Vega™ är särskilt utarbetat för flexibel och högkvalitativ märkning av halvfabrikat och färdiga produkter. Det är en säker ”nyckeln i handen”-lösning (laser av klass 1) försedd med skyddshölje och lucka med säkerhetsbrytare. Cajo Vega kan utföra permanent märkning på metaller, plaster och belagda plaster. Olika laserenheter t.ex. Fiber, Advanced, CO2, Green, finns tillgängliga vilket möjliggör märkning av till exempel mjuka polymerer och ljusreflekterande metaller såsom koppar och mässing. Systemet möjliggör icke-slipande märkning och graveringsmärkning.

Det externa styrenheten med användarvänlig CajoSuite™-märkningsprogramvara gör märkning och anpassning av märkningens innehåll enkel och flexibel. Programvaran möjliggör att lägga till varierande märkningsinformation såsom logotyper, serienummer, streckkoder och 2D coder t.ex. QR-koder och data matrix-koder. Systemet tillhör bland de mest långlivade märkningsenheterna på marknaden.

Välj Cajo för intelligent produktmärkning.

quote
Det tar inte för mycket tid från monteringen av de 60 knapparna vid fixturen till dess att allt är klart och märkt. Vi har åstadkommit det som vi ursprungligen ville ha från systemet och vi är mycket nöjda. Processen är smidig och märkningsprecisionen mycket hög.
HARRI NYYSSÖNEN, PROVNINGSINGENJÖR, ILOQ LTD
laser-marking-system-cajo-vega-with-control-stand

Cajo Vega™ – en ”nyckeln i handen”-lösning för praktiskt taget varje märkningsbehov

Cajo Vega™ är särskilt framtagen för flexibel märkning och prägling av produkter, komponenter, produktskyltar och typskyltar med hög kvalitet. Den externa kontrolldatorn med den användarvänliga mjukvaran CajoSuite gör märkning och kundanpassning av innehållet enkel och flexibel. Cajo Vega används speciellt för märkning av elektronik, medicinska produkter, skyltar och konsumenprodukter.

LADDA NED PRODUKTDATABLAD
Stand-alone marking system

Cajo Vega Lite™ - en bords lasermärkningslösning

Cajo Vega Lite™ är en lasermärkningsenhet, som är liten till storleken, men som är lika mäktig som andra lasermärkningslösningar från Vega. Det är en bordslösning för användare, som uppskattar mindre avtryck. Lösningen är idealisk för lasermärkning av konsument produkter, för laboratorie behov och i utbildningssyften. Detta är också en utmärkt lösning för produktionskritisk tillverkningsmiljö, där den tjänar som R&D lasermärkningsenhet, men även som backup för kritisk tillverkning miljö.

LADDA NED PRODUKTDATABLAD
Cajo Vega for Cables laser marking system by Cajo Technologies

Cajo Vega for Cables™ – en ”nyckeln i handen”-lösning för löpande märkning

Cajo Vega for Cables™ är en helautomatiserad märkningslösning för kontinuerlig märkning av kablar och trådar. Märkningslösningen möjliggör snabb löpande märkning och ger samtidigt optimala märkningsresultat. Med olika justeringsalternativ såsom riktare och kabelrullar kan den antingen integreras i produktionslinjen eller användas som en separat arbetsstation. Cajo Vega for Cables™ kan utföra permanent märkning på praktiskt taget alla kabelmaterial.

Den externa styrenheten med användarvänligt användargränssnitt gör märkning och anpassning av märkningens innehåll enkel och flexibel. Programvaran möjliggör att lägga till varierande märkningsinformation såsom logotyper, serienummer, streckkoder, QR-koder, data matrix-koder och annan produktinformation.

LADDA NED PRODUKTDATABLAD

Cajo Vega for Wire Harness™ – halvautomatisk märkning

Cajo Vega for Wire Harness™ är en ”nyckeln i handen”-lösning för högkvalitativ märkning av kablagen. Den inkluderar en specialiserad fixtur för märkning av tunna och ultratunna trådar. Märkningslösningen kan integreras i produktionslinjen eller användas som en separat arbetsstation. Cajo Vega for Wire Harness™ kan utföra permanent märkning på praktiskt taget alla kablagematerial.

Det användarvänliga användargränssnittet är särskilt utarbetat för märkning av kablagen och möjliggör flexibel anpassning av märkningens innehåll såsom logotyper, serienummer, streckkoder, QR-koder, data matrix-koder och annan produktinformation.

LADDA NED PRODUKTDATABLAD

Cajo Hercules Multimark™ – en flexibel jätte som möjliggör dina märkningar

Cajo Hercules Multimark™ är en ”nyckeln i handen”-lösning för högkvalitativ märkning av halvfabrikat och färdiga produkter med varierande märkningsinnehåll. Märkhuvudet flyttas längs X-, Y- och Z-axeln och systemet möjliggör märkning av flera delar av en stor produkt eller flera mindre sådana i en process. Cajo Hercules Multimark™ kan integreras i produktionslinjen eller användas som en separat arbetsstation. Den kan utföra permanent märkning på rostfritt stål, aluminium och andra metaller och plaster.

Den externa styrenheten med användarvänlig CajoSuite-märkningsprogramvara gör märkningen och anpassningen av märkningens innehåll enkel och flexibel.

LADDA NED PRODUKTDATABLAD

PRODUKTVIDEOR

VÅRA SAKKUNNIGA FINNS HÄR FÖR ATT HJÄLPA DIG!

Vill du få en offert på Cajos lasermärkningslösning eller se hur den skulle fungera med dina märkningsbehov? Begär en offert eller en demo från oss och låt oss lösa dina märkningsbehov tillsammans!