CajoSuite Studio™

PARTIMÄRKNING ÄR ENKLARE ÄN NÅGONSIN

Designläget är ett lättanvänt CAD-verktyg för märkningsdesign.

Mjukvaran har alla nödvändiga CAD-funktioner vilket gör den till ett avancerat verktyg för design av märkningar för varje ändamål. Förutom basformer kan märkningen inkludera vektorgrafik, texter, streckkoder och 2D-koder – och mycket mer. Parameterdatabasen möjliggör för dig att ladda och lagra parametrar för de material som används. Nya parametrar kan enkelt testas med hjälp av testmatrisverktyget. De i designläget skapade designlösningarna kan användas i produktionsläget.

Produktionsläget är ett användarvänligt programvarugränssnitt för användning av Cajos lasrar i en daglig produktionsmiljö.

Det användarvänliga användargränssnittet och det produktspecifika arbetsflödet underlättar styrning av märkningsprocessen. Variabelt märkningsinnehåll och inställningar kan anges antingen manuellt i produktionsläget eller automatiskt med hjälp av verktyg i designläget. Variabelt märkningsinnehåll kan utgöras av t.ex. produktkoder, serienummer, partinummer och tidsstämplar. CajoSuite Studio™ inkluderar även Cajos TCP/IP-gränssnitt som standard för integrering av Cajos lasermärkningssystem i befintliga produktions- och automatiksystem. Gränssnitt kan användas för fjärrstyrning av märkningssystemet från ett externt system (t.ex. PLC eller robot). Detta möjliggör helautomatisk drift.

För vem: Operatörsstyrd serietillverkning med enkla märkningar.

Vad: Inkluderar funktionerna för CajoSuite Basic™, styrning av användarrättigheter och val av funktioner för produktionsläget. Cajos TCP/IP-kommunikation finns tillgänglig som standard för integrering. 

Användningsändamål:

1. Serietillverkning av dagliga volymer om tiotals eller hundratals produkter. Funktionerna för produktionsläget används vid tillverkning. Operatören placerar det föremål som ska märkas under lasern och startar märkningshändelsen. Märkning enligt en vald fil i produktionsläget. Om märkningsfiler innehåller variabla uppgifter uppdateras data automatiskt under märkningsförloppet, t.ex. tidsstämplar.

2. CajoSuite Studio™ kan användas vid automatisk produktion via TCP/IP-gränssnittet. En robot kan köra lasern, skicka produktvalet och variabla data via gränssnittet och starta märkningsprocessen.

JÄMFÖR FUNKTIONERNA FÖR OLIKA CAJOSUITE™-LICENCER

Ladda ned en jämförelsetabell för tillgängliga funktioner vid varje version av CajoSuite™.

Download PDF