CajoVision™

CAJOVISION™ FÖR FÖRBÄTTRAD PRODUKTIONSEFFEKTIVITET

CajoVision™ är en produktfamilj där machine vision och lösningar för avläsning av koder integreras i Cajo Laser Systems. Genom att kombinera märkning, avläsning och verifiering kan mervärde skapas för kunderna.

Med CajoVision™ är det möjligt att hitta objektets plats och bestämma exakt position för märkningen. Denna innovation hjälper tillverkare att uppnå mer strömlinjeformade produktionsprocesser.

Efter märkningsprocessen kan kvaliteten på märkningen läsas och verifieras. CajoVision™ ger flexibilitet och anpassningsförmåga till kundens produktionsprocesser samtidigt som den ökar kvalitet, prestanda och effektivitet.

CajoVision™ erbjuder tillverkare flera fördelar som förbättrar effektivitet, noggrannhet och kvalitetskontroll. Lösningarna för machine vision använder kameror, bildbehandlings algoritmer och specialiserad programvara för att analysera och tolka visuell information.

CajoVision™ kombinerar högkvalitativ lasermärkning och intelligent machine vision till den mest användarvänliga lösningen på marknaden.

Välj Cajos intelligenta lösningar.

LADDA NED CAJOVISION™ PRODUKTDATABLAD

CAJOVISION™ FÖR STRÖMLINJEFORMADE PRODUKTIONSPROCESSER

INNAN MÄRKNING

1. STYRNING AV MÄRKNING

 • Automatisk igenkänning av produkter för att växla mellan märkningsprogram. 
 • Automatisk justering av lasermärknings parametrar vid variation i materialkvalitet.

2. PLACERING AV MÄRKNING

 • Intelligenta machine vision lösningar kan bestämma exakt position, orientering och form av arbetsstycket, vilket möjliggör att högkvalitativt lasermärknings system kan applicera permanenta markeringar med hög precision.
 • Automatisk justering av märkning kan avsevärt förenkla den mekaniska hanteringen av produkter.

3. VISUELL INSPEKTION AV PRODUKTER

 • Kvalitetskontroll av produkter som ska märkas för maximal avkastning och minimerad spill.
 • Produktmärkning är vanligtvis en integrerad del av tillverkningsprocessen – en hög volym av produkter kommer till exempel att passera genom en märknings cellmaskin där grundläggande visuell inspektion kan etableras.
 • Defekta produkter kan isoleras så att inget värde tillskrivs dåliga produkter.

 

EFTER MÄRKNING

1. KVALITETSKONTROLL AV MÄRKNING

 • Olika typer av information, såsom alfanumeriska data, text, logotyper, bilder, diagram, etc. kan märkas på produkter medan kvaliteten på märkningarna ofta behöver verifieras om det är en avgörande del av den visuella utformningen.
 • Intelligent machine vision kan lära sig från bra prover och kan jämföra avslutade märkningar för att hitta kvalitetsproblem.

2. SPÅRBARHET

 • Många typer av 1D/2D-koder används för spårbarhets- och logistik applikationer inom tillverkning.
 • Märkningskvaliteten har en direkt påverkan på läsningens eller avkodningens robusthet av koder.
 • Machine vision kan kontrollera kodläsbarhet och bedöma eller verifiera märkningskvalitet baserat på gemensamma standarder (ISO/IEC 15415/15416/15426-1/15426-2, AIM-DMP, TR 29158).

3. OCR/OCV

 • När märkningen är en slumpmässig alfanumerisk sträng kan machine vision läsa den med OCR (optisk teckenigenkänning). 
 • Machine vision kan också verifiera märkningskvaliteten av en slumpmässig alfanumerisk sträng med OCV (optisk teckenverifiering).

 

Kontakta Cajo HÄR så kan vi börja förbättra dina produktionsprocesser med de mest intelligenta märkningslösningarna i världen!

Kontakta oss för mer information
laser-marking-cajo-cajovision-machine-vision

CAJOVISION™ DEMO

CONTACT

Lasse Isvinge

Sales Manager, Scandinavia

+46 793 482 548
email