Asiakastarpeesta dedikoiduksi ratkaisuksi

Cajon liiketoiminnan perustana on ollut alusta asti asiakkaiden tarpeisiin parhaiten soveltuvien merkintäratkaisuiden tarjoaminen. Yrityksen historian alkuaikoina tämä tapahtui tarjoamalla merkintää palveluna liikkuvan merkintäyksikön avulla. Merkintäpalveluista siirryttiin täysin kustomoitujen laitteiden ja projektitoimitusten kautta nykyiseen tilanteeseen, jossa tuoteportfoliomme koostuu vakioiduista stand-alone laitteista, tuotantolinjaan tai -laitteeseen integroitavista merkintäyksiköistä sekä uusimpana lisäyksenä dedikoiduista tuotteista. Oma ohjelmisto on toki ollut mukana jo ensimmäisistä laitteista lähtien.

Stand-alone laitteita, kuten Cajo Vega™, voidaan käyttää hyvin laajasti erilaisissa sovelluksissa. Dedikoidut laitteet taas on kehitetty pelkästään yhtä ja ainoaa sovellusta varten. Teimme päätöksen ensimmäisten dedikoitujen laitteiden kehittämisestä ja tuotteistamisesta, kun havaitsimme monilla asiakkaillamme olevan samankaltaisia haasteita, joihin me voisimme tuoda ratkaisun yhdellä laitteella. Tyypillisesti uudelta ratkaisulta halutaan esimerkiksi vähemmän manuaalisia työvaiheita, vähemmän tietojen syöttämistä käsin tai helpompi käyttöönotto ja käytettävyys. Näiden lisäksi mukana tulevat luonnollisesti myös Cajon lasereiden muut edut verrattuna muihin merkintämenetelmiin.

Dedikoitujen tuotteiden suunnittelussa asiakkaiden nykyisten tuotantoprosessien ymmärtäminen on avainasemassa. Tähän ehdottomasti paras tapa on käydä tutustumassa asiakkaiden tuotantoon paikan päällä. Kun eri asiakkaiden nykyiset tuotantoprosessit tunnetaan, voidaan niiden pohjalta lähteä arvoimaan onko mahdollista kehittää yhtä ratkaisua, joka voidaan helposti ottaa käyttöön asiakkaasta riippumatta. Jos näin on, ei laitetta kuitenkaan tehdä kerralla valmiiksi vaan, kehityksen aikana käydään laitteen ominaisuuksia läpi myös asiakkaiden kanssa. Näin varmistetaan se, että kehitettävä ratkaisu vastaa asiakkaiden odotuksia. Käytettävyyden osalta on erityisen tärkeää, että tulevat käyttäjät ovat mukana antamassa palautetta käyttöön ja käyttöliittymiin liittyvistä asioista.

Dedikoidun ratkaisun kehittäminen vaatii toisinaan hyvinkin tiivistä yhteistyötä. Onneksemme asiakkaamme ovat olleet valmiita tähän, koska ilman sitä ei dedikoitujen ratkaisujen kehittäminen olisi mahdollista. Pari hyvää esimerkkiä ovat merkintäratkaisu, joka kehitettiin johdinsarjojen merkintään tiiviissä yhteistyössä PKC Groupin kanssa, sekä ratkaisu ekstruusioprosesseille, joka kehitettiin Aker Solutionin merikaapelien merkintään kehitetyn ratkaisun pohjalta.