Ratkaisut kuluttajatuotteiden ja lääkinnällisten laitteiden merkintään

STANDARDIEN MUKAISTA LASERMERKINTÄÄ

Terveydenhuoltosektorin valmistavassa teollisuudessa on käynnissä suuri muutos. Toimitusketjun jäljitettävyys ja laitteiden tunnistaminen on erittäin tärkeää ja se vaikuttaa valmistustapoihin. Uusi lääkinnällisistä laitteista annettu asetus asettaa alalle uuden standardin. Asetus julkaistiin 5.5.2017 ja se astui voimaan 25.5.2017. Yksi uuden asetuksen ehdottomasti keskeisimmistä kohdista on yksilöllisten laitetunnisteiden (UDI) käyttöönotto.  Niiden avulla valmistajat ja viranomaiset voivat jäljittää mahdollisen turvallisuusriskin aiheuttavat laitteet. Valmistajia koskee siirtymäaika, jonka jälkeen heidän on täytettävä asetuksen vaatimukset. Siirtymäaika päättyi 26.5.2021.

Samoin kuluttajatuotteisiin on lisättävä säädösten mukaiset merkinnät. Esimerkiksi kaikissa Euroopan unionissa myytävissä tuotteissa on oltava CE-merkintä. Valmistajat käyttävät myös muita merkintöjä, joita ovat valmistajan tunniste (logot ja tavaramerkit), mallitunniste (numero ja nimi) sekä yksilöllinen tuotetunniste, kuten sarjanumero, QR-koodi, päivämääräkoodi, eräkoodi jne. Näiden merkintöjen tulee olla nähtävillä tuotteessa tuotteen elinkaaren loppupuolelle asti.

PYYDÄ DEMO
quote
Käyttöliittymän rakentaminen sujui ongelmitta Cajolle esitettyjen vaatimusten pohjalta. Käyttöliittymää katselmoitiin useamman kerran kehityksen aikana ja siitä tehtiin juuri sellainen, joka palvelee meidän tuotantoa.
TERO TIKKANEN, KEHITYSINSINÖÖRI, SARTORIUS

TEOLLISET LASERMERKINTÄRATKAISUT LÄÄKINNÄLLISTEN LAITTEIDEN JA KULUTTAJATUOTTEIDEN VALMISTAJILLE

Lääkinnällisten laitteiden ja kuluttajatuotteiden valmistuksessa käytetty materiaalivalikoima on laaja. Lasermerkintäteknologian näkökulmasta eri materiaaleihin on kuitenkin suhteellisen helppo tehdä merkintöjä. Cajo auttaa arvioimaan, miten haastava materiaali on lasermerkinnän kannalta – miten hyvin laser soveltuu materiaalien merkitsemiseen? Asian kartoittavat Cajon asiantuntijat testiprosessin aikana. (Varaa demo.) Tuloksena saadaan hyväkontrastista merkintää sekä löydetään toimivat merkintäparametrit testatuille materiaaleille. Asiakas saa testituloksista selvityksen ennen päätöksen tekemistä. Cajo on turvallinen kumppani merkintäratkaisun toimittajaa valitessa.

Toisinaan tuotteita tulee merkitä puhdastiloissa. Puhdastilan luokitus suoritetaan mittaamalla ilmassa olevien sallittujen hiukkasten määrä ja koko. Cajon lasermerkintäratkaisuja voi käyttää merkintään myös puhdastiloissa. Tilaan asennetaan imuri, joka yhdistetään asiakkaan käytössä olevaan pölyn- ja hiukkastenpoistojärjestelmään. Merkintäratkaisujen ja -solujen automaatiolla on alalla myös selkeää tarvetta ja kysyntää. Cajon ohjelmistotuotteet ja niiden rajapinnat tukevat eri laitteiden ja ohjelmiston integrointia. Tämä mahdollistaa täysin automatisoidun ja tehokkaan tuotantoprosessin, joka tuottaa sekä korkealaatuisia että pysyviä lasermerkintöjä.

Cajon tuotevalikoima sisältää täsmäratkaisuja. Sovellukset rakennetaan yleensä Cajo Tailor™ -ja Cajo Vega™ -merkintäjärjestelmien ympärille. Cajo Tailor™ on integroitava merkintälaite, joka voidaan yhdistää mihin tahansa tuotantolinjaan tai tuotantosoluun. Cajo Vega™ taas on vakioratkaisu, joka toimii ”kytke ja käytä” -periaatteella. Cajo Vega™ voidaan kuitenkin yhdistää tuotantolinjaan, kun se varustetaan kuljetinhihnalla. Cajo Vega™ voidaan varustaa myös erillisellä sivusyöttölaitteella, joka toimii esimerkiksi yhteistyössä robotin kanssa.

Testiprosessin lopputuloksena on toimivien parametrien lisäksi asiakkaan tarpeisiin sopiva lasermerkintäratkaisu. Asiakkaan materiaalien kanssa toimiviksi todetut parametrit toimitetaan asiakkaalle lasertoimituksen yhteydessä.

Pyydä demo
Cajo for Medical Devices: data matrix on plastic

TEHOKASTA MERKINTÄÄ INTEGROIMALLA

Cajo Technologies tarjoaa korkean tuotantotehokkuuden vaatimusten mukaisia ratkaisuja. Joustavuutensa ansiosta Cajon lasermerkintäjärjestelmät mahdollistavat integroinnin vaativiin tuotantoympäristöihin. Näin valmistajat voivat ottaa täyden hyödyn Cajon ratkaisuista. Integroitava Cajon lasermerkintäratkaisu toteutetaan esimerkiksi asiakkaan ERP-järjestelmään tai muuhun vastaavaan tietokantaan, josta merkintätiedot haetaan lasermerkintää varten. Cajon ohjelmistot mahdollistavat tehokkaan integroinnin ja sitä myöten toimivan ja tehokkaan tuotannon.

Cajon lasermerkintäratkaisut ovat todistetusti lyhentäneet merkintään kuluvaa aikaa. Esimerkkinä voidaan mainita eräs lääkinnällisten laitteiden valmistaja, joka käytti perinteistä merkintäteknologiaa ja merkintään kului minuutteja. Kun vanha ratkaisu korvattiin Cajon lasermerkintäjärjestelmällä, merkintäaika lyheni sekunteihin. Vaikuttavaa, eikö totta?

Me Cajolla olemme valmiita auttamaan sinua kaikissa merkintähaasteissasi. Lasermerkintätuntemuksemme on maailmalla huippuluokkaa. Haluamme olla luotettava ja pitkäaikainen kumppanisi. Ota yhteyttä!

Ota yhteyttä saadaksesi lisää tietoa

PYSYVÄT UDI-MERKINNÄT VASTUULLISESTI CAJON LASERILLA

Lääketeollisuuden tuotteiden täytyy olla turvallisia käyttää. Varmistaakseen potilasturvallisuuden, terveydenhuolto ja lääkinnällisten laitteiden teollisuus on tiukasti säännöstelty lääkinnällisiin laitteisiin liittyvällä asetuksella Medical Device Regulation (MDR). Saadakseen hyväksynnän kaikkien lääkinnällisten laitteiden täytyy olla hyväksyttävästi merkitty virallisen Unique Device Identification (UDI) -tunnistusasetuksen mukaisesti ja sertifioitu asianmukaisilla CE-merkinnöillä.

Pysyvien lasermerkintöjen asiantuntijana Cajo Technologies Oy:llä on ollut elintärkeä rooli auttamassa lääketeollisuuden valmistajia tuottamaan ja ylläpitämään täysin hyväksyttyjä ja jäljitettäviä tuotteita.

Lue lisää lääkinnällisten laitteiden asetuksesta ja UDI-merkinnöistä sekä älykkäistä ratkaisuistamme valaisevassa tutkimuksessamme. Tarkoituksemme on auttaa valmistajia saavuttamaan hyväksyntä ja käyttökelpoisuus lääkinnällisille laitteilleen.

LATAA TUTKIMUS LÄÄKETEOLLISUUDEN MERKINTÄVAATIMUKSISTA
laser-marking-udi-mdr-by-cajo

CONTACT

Niko Karsikas

CEO

Project Sales, Sales Finland
+358 50 517 6906
email