Lösningar för medicinska och konsumentprodukter

EN MÄRKNINGSPLATTFORM SOM MÖJLIGGÖR REGLERADE MÄRKNINGAR

Tillverkning i medicinbranschen håller på att genomgå en stor förändring. Spårbarhet i leveranskedjan och identifiering av individuella enheter är en hög prioritet som påverkar tillvägagångssätten vid tillverkning. Den nya förordningen om medicintekniska produkter fastställer en ny standard för branschen. Förordningen om medicintekniska produkter utfärdades den 5 maj 2017 och trädde i kraft den 25 maj 2017. En av de absoluta nyckelteman i den nya EU-förordningen är införande av unik produktidentifiering (UDI).  Detta möjliggör för tillverkare och myndigheter att spåra enheter med potentiell säkerhetsrisk. Tillverkare beviljas en övergångsperiod för efterlevnad av kraven enligt förordningen. Övergångsperiodens slutdatum var den 26 maj 2021.

Även hemelektronik kräver reglerad produktmärkning. Till exempel är CE-märkningen obligatorisk vid alla produkter som säljs i Europeiska unionen. Andra märkningar som tillverkare använder är t.ex. tillverkaridentifiering (logotyper och varumärken), modellidentifiering (nummer, namn) och individuell enhetsidentifiering såsom serienummer, QR-kod, datumkod, partikod osv. Dessa märkningar ska förbli läsliga på produkten även i de senare etapperna i produktens livscykel.

BOKA EN DEMO
quote
Uppbyggandet av ett användargränssnitt löpte smidigt med utgångspunkt i de krav som vi hade lämnat in till Cajo. Vi granskade användargränssnittet flera gånger under utarbetandet och resultatet blev precis det som vi behövde för vår produktion.
TERO TIKKANEN, UTVECKLINGSINGENJÖR, SARTORIUS

INDUSTRIELLA LASERMÄRKNINGSLÖSNINGAR FÖR TILLVERKARE AV MEDICINSKA- OCH KONSUMENTPRODUKTER

Medicinska- och konsumentprodukter tillverkas av ett brett urval olika material. Från lasermärkningssynpunkt är de emellertid oftast relativt enkla att märka. Cajo kan hjälpa till vid bedömning hur pass utmanande materialen är för lasermärkning – Hur lämplig är lasertekniken för de material som ska märkas? Detta utförs av Cajos team av laserspecialister inom vår bedömningsprocess. Resultatet blir funktionella märkningsparametrar för olika material. Kunden får ett koncepttest innan beslutet fattas. Just därför är Cajo är en trygg partner vid val av leverantör av märkningslösningar.

Ibland är märkningsmiljön för produkter en renrumsmiljö. Renrum klassificeras genom mätning av tillåtna antals- och storleksvärden för partiklar per luftvolymenhet i rummet. Cajos lasermärkningslösningar stödjer märkning i renrum med ångutsug och anslutning till kundens allmänna damm- och partikelutsugssystem. Automatisering av märkningslösningar och -celler är oerhört efterfrågad inom industrin. Cajos programvaruprodukt och programvarugränssnitt stödjer integrering mellan valfri enhet och programvaran. Detta möjliggör en helautomatiserad, effektiv tillverkningsprocess med högkvalitativ permanent lasermärkning.

Cajos produktportfölj inkluderar platsbyggda lösningar för dessa branscher. Tillämpningar utarbetas oftast kring lösningar från Cajo Tailor™– eller Cajo Vega™ -serien. Tailor är en integrerbar märkningsenhet för varje produktionslinje eller produktionscell. Vega är en standardlösning av plug-and-play-typ. Den kan även ingå i en produktionslinje. Rätt lasertyp kan fastställas under bedömningsprocessen medan man tar reda på rätt parametrar för kundens material. Parametrarna överlämnas när kunden köper märkningslösningen från Cajo.

Cajo for Medical Devices: data matrix on plastic

MÄRKNINGSEFFEKTIVITET GENOM INTEGRERING

Cajo kan leverera lösningar som uppfyller de höga kraven på tillverkningseffektivitet. Cajos plattform för lasermärkningslösningar möjliggör en hög nivå av integrering i produktionsmiljön genom flexibel design. Detta möjliggör för tillverkaren att få ut det mesta av Cajos lösningar. Kunden behöver oftast integrera lasermärkningslösningen från Cajo med sitt befintliga ERP-system eller andra databaser för hämtning av märkningsinnehållet för lasern. Cajos programvaruplattform stödjer integrering och möjliggör följaktligen flexibel funktion. Cajos lasermärkningslösningar har visat sig att minska tidsåtgången på märkningscykeln. Till exempel hade en tillverkare av medicintekniska en cykellängd på flera minuter med gammal märkningsteknik. När den gamla lösningen ersattes med en laser från Cajo minskades märkningstider till sekunder. Det är det som vi kallar effektivitet!

Vi på Cajo är beredda att hjälpa dig med varje utmaning inom märkning som du kan stöta på. Vi representerar sakkunskap i världsklass inom lasermärkning och kan alltid komma med ett koncepttest innan du fattar beslutet. Vi vill vara din pålitliga partner i många år. Kontakta oss redan idag!

laser-marking-cajo-oura-ring

PERMANENTA UDI-MÄRKNINGAR ÄR HÅLLBARA MED CAJO LASER

Medicinsk utrustning måste vara säker att använda. För att garantera patientsäkerheten är hälso- och sjukvårds- och den medicintekniska industrin hårt reglerad av förordningen om medicintekniska produkter MDR (Medical Device Regulation). För att uppfylla kraven måste all medicinsk utrustning vara korrekt märkt för unik produktidentifiering UDI (Unique Device Identification) och vara certifierad med lämplig CE-märkning.

Som expert på permanent lasermärkning har Cajo Technologies varit avgörande för att hjälpa tillverkare inom medicinindustrin att producera helt överensstämmande och spårbara produkter.

Läs mer om MDR och UDI i en insiktsfull studie om hur man når medicinteknisk överensstämmelse med hjälp av våra intelligenta lösningar.

LADDA NED CAJOS STUDIE OM MEDICINSKA INDUSTRIN
laser-marking-cajo-udi-mdr

CONTACT

Lasse Isvinge

Sales Manager, Scandinavia

+46 793 482 548
email