Specialiserade lösningar

GJORDA FÖR TILLVERKARNA

Detta kan vara början på ett utmärkt partnerskap

Kostnadseffektivitet och hållbarhet som saknar motstycke säkerställer att lösningarna för produktmärkning som Cajo Technologies erbjuder är de bästa i världen. Cajos flexibla lösningar möjliggör smidig installering av lasermärkningssystem både i nya produktionslinjer som håller på att byggas och i redan befintliga linjer. All nödvändig eftermontering slutförs korrekt och effektivt av våra skickliga tekniska experter i enlighet med kundens behov.

Vi har i samarbete med våra kunder och partner skapat flera skräddarsydda lösningar för olika tillverkningsindustrier. Vårt sortiment av laserparametrar omfattar märkningsparametrar för fler än 4000 unika material- och färgkombinationer. Nya parametrar utvecklas hela tiden och läggs till vårt sortiment för att göra produktmärkning enkelt och optimerat. Med hjälp av våra lasermärkningsproffs kan tillverkare säkerställa exakt och permanent produkt- och spårbarhetsmärkning som varar genom produktens hela livscykel.

Vårt mål är att på ett betydande sätt främja tillverkares produktionsprocesser med snabba och kostnadseffektiva märkningslösningar. Vi kan alltid erbjuda koncepttest innan ett slutgiltigt beslut behöver fattas.

Kontakta våra tekniska experter nu och hitta den perfekta lösningen för dina märkningsbehov.

FÅ EN GRATIS CONSULTATION

CAJO HERCULES FOR EXTRUSION™ – FLEXIBEL OCH SMART MÄRKNING

Cajo Hercules for Extrusion™ är en helautomatiserad lösning för löpande märkning för kontinuerliga metall- och plastextruderingsprocesser. Den inkluderar 1-3 laserenheter vilket möjliggör samtidig märkning från olika vinklar.

Cajos märkningslasrar håller takt med produktionshastigheten och ger optimala märkningsresultat. Märkningslösningen kan utföra permanent märkning på olika metaller och plaster såsom PE och PVC. Autofokus justerar märkhuvudets läge och följer föremålets rörelse i realtid.

Variabel märkningsinnehåll kan anges via TCP/IP-kommunikation eller en HMI-panel. Cajo Hercules for Extrusion™ är den mest kostnadseffektiva lösningen för kontinuerlig märkning inom extruderingsprocesser. Cajo Hercules for Extrusion™ har en av de längsta livslängderna bland alla märkningsenheter på marknaden.

Välj Cajo för intensiv användning och hög kvalitet.

LADDA NED PRODUKTDATABLAD
Cajo Hercules for Extrusion

CONTACT

Lasse Isvinge

Sales Manager, Scandinavia

+46 793 482 548
email