Om oss

INNOVATION

Cajo har en patenterad metod för färgmärkning och spårbarhetsmärkning utan tillsatser. Den möjliggör väsentligt ökat värde för materialproducenter och andra beredare.

Lösningarna möjliggör lång livslängd och nästan servicefri användning när de ersätter tekniker med bläckstråle, etiketter, gravering, etsning och målning. Den typiska tiden innan investeringen blir lönsam är under 8 månader.

Tekniken möjliggör generering av maskinläsbara spårbarhetsmärkningar som varar under hela produktens livslängd även under krävande omständigheter.

Den kemikaliefria märkningstekniken möjliggör en minskning av koldioxidavtrycket med 90 % jämfört med t ex industriella bläckstråleskrivare.

MÅLSÄTTNING

Vår målsättning är att möjliggöra 100 % tillförlitliga produkt- och spårbarhetsmärkningar. Vi förstår kundkraven och standardkraven. Därför kan vi tillhandahålla lösningar som är optimerade, enkla att använda, tillförlitliga, ekologiska och kostnadseffektiva.

Vi är föregångare i märkningsindustrin. Vår affärsmodell inbegriper stark tillväxt både på den inhemska och internationella marknaden.

MÄRKNINGSMARKNADEN ÄR UNDER FÖRÄNDRING

Efterfrågan på spårbarhets- och produktmärkningar ökar snabbt. Cajo har identifierat och utvecklat hårdvaru- och mjukvarulösningar som är svaret på följande krav.

  1. Komplexa produktions-, logistik- och processkedjor kräver precis kvalitetskontroll i realtid och spårning av materialflöden. Det är ett absolut krav för interna processer, men också genom hela försörjningskedjan.
  2. Förfalskning och piratkopior är ett stort problem överallt i den globala affärsmiljön. Utöver direkta kostnader orsakar förfalskning och piratkopior stora hälsorisker för förluster i ekosystem och skador på värdefulla varumärken.
  3. Kraven på produkters spårbarhet blir hårdare hela tiden. Tillverkningskrav för medicinsk utrustning med UDI- (Unique Device Identification) standard är ett bra exempel.
  4. Ekologiska produktionsmetoder och tekniker är väsentliga megatrender. Utöver hållbara tillverkningstekniker kommer god materialhantering och materialflöde att ha en miljövänlig effekt på vår omgivning.
quote
Aker Solutions have previously used a laser marking system with a single 100W laser source. However, the problem was that the marking was only on one side of the cable. It meant basically that when the cable rolled around at the seafloor, the marking became invisible. Cajo quickly responded for customers need and designed a dedicated solution for marking tubes and cables enabling markings every 120 degrees around the cable.
CASE AKER SOLUTIONS

FÖRETAGSPOLICY

Policyn för Cajo Technologies är att tillhandahålla de bästa möjliga lasermärkningslösningarna efter kundbehoven. Vår verksamhet baseras på användningen av högkvalitativa komponenter, den multisektoriella kunskapen hos vår personal, just-on-time operationer och sömlöst samarbete med våra intressenter.

Våra produkter och vår verksamhet uppfyller krav med avseende på lagar, kunder och standarder. Vi är engagerade i förebyggande åtgärder och vi siktar mot att identifiera, utvärdera och minimera riskerna som hotar vår verksamhet.

Vår huvudmålsättning är att hålla kunderna nöjda, ha långvariga partnerskap och att hitta den bästa möjliga märkningslösningen för kunden.

responsibility-sustainability-cajo

VÄRDERINGAR

Vi finns till för våra kunder. Vår verksamhet baseras på en praktisk attityd, ärlighet, uppriktighet och att finna njutning i vårt arbete.

Vi finns till där ute för att uppnå våra mål. Vi siktar mot att tillsammans få bästa möjliga utfall. Vi tillåter oss att njuta av framgången och är inte rädda för utmaningar. Vi tar hand om varandra, våra partners, och kunder efter våra värderingar och tar hänsyn till existerande lagar och order.