Hållbar tillverkning

LASERMÄRKNING, EN VIKTIG DEL AV HÅLLBAR TILLVERKNING

Idag betraktar företag hållbarhet som en central målsättning i sin strategi och verksamhet för att öka sin tillväxt och konkurrenskraft. Megatrenden med hållbarhet har motiverat företag av alla typer att satsa på hållbarhet. Man kan säga att hållbar tillverkning har haft många positiva följder för företag såsom effektivitet, minskade kostnader och avfallsmängder samt ökad konkurrensfördel. Ett starkt varumärke och anseende bygger upp förtroendet, för att inte tala om krav som blir strängare hela tiden.  Hållbarhet är ett sätt att hålla sig i konkurrensen idag, inte imorgon. Imorgon är det för sent.

Cajo hanterar globala hållbarhetsutmaningar genom att främja reducerad användning av kemikalier och minskning av materialavfall och energiförbrukning. Till exempel har energieffektivitet blivit en prioritet i EU. Europa 2020-direktivet om energistrategi- och avfallsramverk (artikel 4) fastställer 20 % ökning av energieffektivitet inom EU som mål. Minskad avfallsproduktion från källan och minskning av andelen farliga ämnen i detta avfall betraktas som den främsta prioriteten enligt avfallsramverket enligt direktivet om avfallsramverk (artikel 4). Cajos teknik är ett steg framåt för att uppnå de båda höga miljömålen.

Miljövänliga märkningssystem är en stor trend som stöds av både pushfaktorer (regelverk) och pullfaktorer (användarnas krav). Megatrenden med hållbarhet är viktig och tillverkare vill undvika risker i samband med de ständigt stigande regleringsstandarderna motiverade av Parisavtalet och avsedda för att höja kostnaden på förorening.

CAJOS LASERMÄRKNING ÄR EN GRÖN OCH HÅLLBAR MÄRKNINGSTEKNIK

Detta har hittills varit ett föga utforskat område. 2020 genomfördes en undersökning på Macon Ab om kolavtrycket av lasermärkning. Nedan anges en kort sammanfattning över kolavtrycket för laserskrivare jämfört med bläckstråleskrivare. Du kan ladda ned hela undersökningen från länken nedan.

Undersökningen genomfördes i syfte att fastställa kolavtrycket för industriell märkning med två alternativa metoder: 1. Cajo Technologies’ lasermärkning och 2. bläckstrålemärkning. Beräkningen inkluderade utsläpp av energi och kemikalier vid en förutsatt årlig arbetstid om 1697 timmar. Kolavtrycket för märkningsalternativen är 43 kg CO2 eq per annum för Cajo och 501 kg CO2 eq per annum för bläckstråleskrivare. Resultatet visar att Cajos kemikaliefria teknik möjliggör att minska kolavtrycket för industriell märkning med över 90 %.

LADDA NED FORSKNINGSRAPPORTEN

VI HAR NYCKELFLAGGAN - TECKNET PÅ FINLÄNDSKT ARBETE

Nyckelflaggan är ett tecken på finländskt arbetet. Nyckelflaggsymbolen beviljas av Förbundet för Finländskt Arbete som tecken på att en produkt har tillverkats i Finland. Härutöver kan rätten att använda Nyckelflaggsymbolen beviljas produkter med ett innehåll av inhemska produkter på minst 50 procent av dess break-evenkostnader. Beräkningen tar i beaktande alla de kostnader som har med produkten att göra.

Vi är stolta över att kunna berätta att Cajo Technologies lasermärkningsutrustning har beviljats Nyckelflaggan

Cajo har en patentskyddad lasermärkningsmetod för att implementera färg- och spårbarhetsmärkningar på metall hållbart utan användning av tillsatser. Våra lasermärkningssystem och software har utvecklats and konstruerats av vårt egen produktutvecklingsteam. Våra enheter har utvecklats och tillverkats i Norra Finland i vårt högkvarter i Kempele – med hjälp av utomordentliga inhemska underleverantörer.