Lösningar för förpackningsindustrin

CAJO MAKEBRIGHT™ FÖR FÖRPACKNINGSINDUSTRIN

Den mest hållbara märkningslösningen i världen

Cajo MakeBright™ är ett revolutionerande nytt sätt att producera exakta och permanenta produktmärkningar på kartong, mer kostnadseffektivt och hållbart än någonsin förut. Cajo Technologies smarta och patenterade lasermärkningsteknik möjliggör snabb märkning utan några tillsatser.

Den splitternya teknologin erbjuds till framåtblickande tillverkare i förpackningsindustrin som på ett avsevärt sätt vill förbättra sina produktionsprocesser och sänka sina driftskostnader. Cajo MakeBright™ (patentsökt) ger tillverkare den vinnande fördel som de letat efter på en marknad med mycket hård konkurrens.

Genom att använda Cajos gröna teknologi kan tillverkare bana väg för en ljusare framtid. Kontakta oss nu så kan vi sätta igång med att främja din produktion.

LADDA NED CAJO MAKEBRIGHT™ PRODUKTDATABLAD
laser-marking-cardboard-with-cajo-makebright

LASER - EN NY STANDARD FÖR FÖRPACKNINGSINDUSTRIEN

Lär känna Cajo Technologies lösningar för förpackningsindustrin

Välj lasrar tillverkade i Finland för att möta förpackningsindustrins befintliga och framtida behov. Vi erbjuder tillverkare en kostnadseffektiv och ekologisk lösning anpassad efter individuella behov. Cajo Technologies Oy:s patenterade lasermärkningsteknologi är upp till 90 % mer miljövänlig än den inom industrin vanliga, traditionella bläckstråletekniken.

Läs mer om fördelarna med Cajo lasermärkningslösningar för förpackningsindustrin eller be om en demonstration nu.

Boka en demo
laser-marking-plastic-cajo-fiber

FÖRDELAR MED LASERMÄRKNING

  • Hög kvalitet, effektivitet, hastighet, precision och tillförlitlighet
  • Låg total kostnad
  • Enkelt att göra märkningar i farten
  • En miljövänlig lösning

 

På Cajo har vi identifierat en växande efterfrågan inom förpackningsindustrin för bättre kvalitet och läsbarhet av märkning utan att kostnaderna ökar. Laser har vanligtvis betydligt lägre totala driftskostnader jämfört med mer traditionella metoder såsom bläckstråleskrivare, värmeöverföring eller bläckstråleskrivare för stora märkningar.

Vi har utformat våra lasrar för att möta och till och med överträffa förpackningsindustrins höga krav. Genom att välja Cajo kan tillverkare av livsmedel, drycker, läkemedel, hushållsprodukter, kosmetik och produkter för personlig hygien öka produktiviteten på produktionslinjerna och minska driftstopp för oplanerat underhåll som orsakar störningar i den utgående leveranskedjan. Detta gör lagret enklare att hantera och hjälper därmed tillverkare att öka sin marknadsandel.

Som experter på industriell märkning erbjuder vi tydliga och skalbara lösningar för tillverkare inom förpackningsindustrin med en mycket kort återbetalningstid tack vare vår patenterade lasermärkningsteknologi. Lasrar ses alltmer som en ny standard för kodning och märkning tack vare deras kvalitet, lägre driftskostnader, tillförlitlighet och betydande miljöfördelar. Våra kraftfulla lasermärkningslösningar, t.ex. Cajo Tailor™, är lätta att integrera i produktionslinjer i alla branscher, vilket garanterar smidig drift och förbättrar spårbarheten och noggrannheten hos praktiskt taget alla produkter.

Våra fiber- och CO2 -lasrar fungerar effektivt med kirurgisk precision och klarar av permanent markering på de flesta plattformar. Cajos utrustning fungerar både konsekvent och tillförlitligt med hög kvalitet på höga hastigheter. Med hjälp av vår egen användarvänliga och mycket anpassningsbara egendesignade CajoSuite™ eller CajoSmart™ kan vi enkelt kommunicera med värdmaskiner eller ERP-system efter behov. Cajos erfarna experter inom branschledande lasermärkning garanterar våra kunder tillförlitlig hjälp och optimerade resultat.

Trygg användning av våra produkter är en prioritet. Vi är mycket noga med att se till att varje kund är fullständigt nöjd under hela processen från de första diskussionerna till installationen och under produktens hela livslängd, inklusive säker användning av vår lasermärkningsteknologi. Vårt mål är att ge förstklassig kvalitet, öka produktiviteten och förbättra hållbarheten.

Vi kan alltid visa att vårt koncept fungerar innan det slutgiltiga beslutet fattas. Våra kunders framgång är av yttersta vikt för oss.

Boka en demo
Cajo for Packaging Industry: Line inspection example

HÅLLBARA OCH ANSVARSFULLA FÖRPACKNINGSLÖSNINGAR

Genom att byta från en bläckstråleskrivare till en Cajo-laser kan man uppnå upp till 90 % mindre koldioxidavtryck för industrimärkning.

Miljömedveten tillverkning blir också standarden inom förpackningsindustrin. Konsumenterna går snabbt och i allt större utsträckning mot att stödja hållbara företag och tillverkare. Vi vill tillhandahålla våra effektiva och hållbara lösningar för förpackningsindustrin. Cajos patenterade lasermärkningsteknik kan möta och till och med överskrida dagens strängare branschstandarder, vilket gör att förpackningsindustrin kan ligga före trenden samtidigt som den stöder tillväxt.

Stöd smart och hållbar tillverkning genom att välja Cajo Technologies som din pålitliga leverantör av märkningslösningar.

Cajo for Sustainable Manufacturing

TÄNKER DU PÅ HUR PLANETEN PÅVERKAS NÄR DU VÄLJER MÄRKNINGSUTRUSTNING?

Cajos hållbara och ansvarsfulla märkningslösningar är också utformade för att fungera i märkningstillämpningar inom livsmedels- och dryckesindustrin, som till stor del domineras av ohållbara, kostnadseffektiva och oflexibla lösningar såsom kontinuerlig bläckstråle, värmeöverföring, termisk bläckstråleskrivare och storformatsbläckstråleskrivare.

Alla dessa tekniker blir snabbt föråldrade och ersätts av laser. Resursmässigt är de slösaktiga metoder och uppfyller inte branschens höga krav, de alltmer populära trenderna och allt strängare reglerna. Föråldrade metoder blir för dyra på många sätt. Vi erbjuder en modern och pålitlig lasermärkningslösning som är skräddarsydd för tillverkarnas behov.

Vår teknik är kostnadseffektiv och upp till 90 % grönare än de bläckstråleskrivare som vanligtvis används för att märka produkter. Cajo ger tillverkarna en klar fördel jämfört med traditionella kodnings- och märkningsmetoder som vanligtvis används för att märka produkter. Vår lasermärkningslösning erbjuder inte bara betydligt mer tillförlitlig produktidentifiering och spårbarhet, utan också betydligt renare resultat för miljön. Framsynta pionjärer inom livsmedels- och dryckesindustrin som stöder kostnadseffektiva och hållbara affärslösningar idag har större chans att tjäna konsumenternas förtroende i morgon. Vi vill hjälpa dig att uppnå detta mål genom att ge dig en hållbar förpackningslösning.

Kontakta oss idag för att se vad vi kan göra för dig!

KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION
Cajo for Packaging Industry: Customer example

SUSTAINABLE PACKAGING TRACEABILITY AND IDENTIFICATION MARKINGS WITH LASER

Europeiska kommissionen har insett att det finns ett behov av att upprätta ett tillförlitligt spårbarhetssystem för förpackningar för att säkerställa att förpackningsprodukter kan tillvaratas och återvinnas säkert i slutet av sin livscykel.

Europeiska kommissionen undersöker för närvarande hur man kan förstärka de väsentliga kraven för tillverkarna i förpackningsindustrin och hur man kan stärka efterlevnaden av kraven.

Det nya förpackningsdirektivet är för närvarande under revision med ett nytt förslag som väntas år 2022.

Cajo Technologies är en erfaren expert på lasermärkning, som kan möta och till och med överträffa strikta internationella standarder med hållbara lösningar för full spårbarhet. Läs mer om EU:s omfattande planer för förpackningsindustrin och ta reda på hur Cajo kan hjälpa förpackningstillverkare att följa med i utvecklingen, spara kostnader och hjälpa till att bevara miljön..

LADDA NED CAJOS STUDIE OM FÖRPACKNINGSINDUSTRIN
laser-marking-cajo-makebright-world

CONTACT

Rob Williams

Global Head of Sales, UK

Packaging
+44 (0)73 41368429
email