Referenser

LÖSNINGAR FÖR KABEL- OCH TRÅD- INDUSTRIN

LÖSNINGAR FÖR MEDICINSKA OCH KONSUMENTPRODUKTER

LÖSNINGAR FÖR METALL- INDUSTRIN

quote
Laserlösningar är pålitligare och färre rör behöver kasseras eftersom inga bläckfläckar lämnas på rören. Texten syns bättre och underhållsbehovet är mycket mindre jämfört med tidigare system. Vi slipper alla driftsstopp på maskinen.
ANDERS LUNDGREN, TPM KVALITET/MILJÖ PÅ SVENSKA WAVIN AB