Cajo Control Board™

INTERNT UTVECKLAD CAJO STYRPANEL

Cajo Control Board™ är ett högpresterande laserstyrsystem, som uteslutande utvecklats för lasermärkning i industrimiljö. Det internt utvecklade styrsystemet gör det möjligt för Cajo Technologies att ständigt utveckla nya märkningslösningar för märkningsbehov i ständig förändring. Det möjliggör märkningslösningar, så som du aldrig sett förut.

Cajos styrpanel möjliggör högkvalitativ märkning i farten på produktionslinjer med hög hastighet, precis som märkning efter behov. Styrenheten medger en exakt och snabb kontroll av laserkällan och skannern. Den tillhandahåller även verktyg för industrimiljö.

Cajos styrpanel kan samverka med vår datormjukvara CajoSuite™ eller så kan den användas som fristående lösning utan dator med CajoSmart™ mjukvaran. CajoSuite™ är en Windows-baserad mjukvara. När den används, lagras alla uppgifter i datorn och systemet kontrolleras från mjukvaran. I den fristående lösningen (CajoSmart™) lagras märkningsinnehåll, loggor, parametrar osv. i styrenheten. CajoSmart™ har en obegränsad märkningslängd i läget märkning i farten. Märkningsinnehållet kan modifieras och väljas av användaren.

Läs mer om Cajo's mjukvara

HIGHLIGHTS

  • Fullständiga fristående möjligheter med CajoSmart™
  • Utvecklad för industrimiljöer
  • Eliminerar behovet av datorer på fabriksgolvet
  • Utvecklad för tillverkningsmiljöer med hög produktionshastighet, som kräver avancerade lasermärkningsmöjligheter
  • 24 VDC I/O upp till 6 ingångar och 6 utgångar, snabbväxling, galvanisk isolering från resten av systemet
  • Lokalt nätverk för monitorering och styrning av märkningsenheten
  • Kodargränssnitt för monitorering av produktionslinjens hastighet
  • Högkvalitativa komponenter för industriell miljö
  • Ett brett utbud av laserkällor och skannrar stöds redan