laser-marking-cardboard-with-cajo-makebright

Lasermärkning – Grunderna (5 lösningsexempel)

Lasermärkning är en märkningsmetod i vilken en fokuserad laserstråle används för att modifiera en yta. Metoden kräver inga andra material än laserstrålen. Det bör dock noteras att ett lasermärkningssystem för industriell användning är ett helhetssystem som omfattar parametrar, mjukvara, hårdvara och lasermärkningsapparat(er).

En lasermärkningsapparat är naturligtvis en viktig del av lasermärkningssystemet. Ändå är maskinvaran bara en del av ett fullständigt funktionellt system.

Lasermärkningsmjukvaran används för att utforma märkningarna. I mjukvaran är det möjligt att optimera alla tekniska konfigurationer. I ett perfekt lasermärkningssystem kommunicerar både mjukvaran och hårdvaran med varandra på ett sömlöst sätt.

Bilden nedan är från vår lasermärkningsprogramvara CajoSuite™ som vi själva utvecklat. Det är där märkningsmodellerna utformas och där både inställningar och märkningsparametrar fastställs.

laser-marking-software-cajo

(Mer information om lasermärkningsprogramvaran)

 

Lasermärkningsprocessen

I en situation där det behövs lasermärkning eller någon annan sorts märkning går processen oftast till som följer:

 1. Definiering av behoven: till exempel QR eller datamatriskoder, spårbarhetsmärkningar, streckkoder, material, produktionsmängd, storleksklasser och så vidare. Möjliga märkningslösningar kan till exempel vara att lasermärka plast i en kabelfabrik, lasermärkning av en enklare förpackning eller kanske en UDI-identifikationsmärkning som gör att en produkt kan identifieras i enlighet med Unique Device Identification-kraven.
 2. Parametrerna och konfigurationerna fastställs av lasermärkningsexperter med flera års erfarenhet.
 3. Märkningens design. Vad det än är som ska märkas behöver du först och främst en plan. Den skapas med designprogramvaran för lasermärkning.
 4. De fastställda konfigurationerna laddas upp på laserns styrkort som fungerar som laserns kontrollsystem.
 5. Inledning av produktionen.

Vi anser det vara av största betydelse att hantera hela lasermärkningsprocessen för att kunna garantera bästa möjliga resultat så effektivt som möjligt. Vår lasermärkningsteknologi möjliggörs av kunskap som samlats efter hundratals industriella tillämpningar, och förstärks av en professionell kvalitetsgranskning. Vår lasermärkningsteknologi är till 100 procent vår egen design, från programvaran till styrkortet och lasermärkningsapparaterna.

 

Lasermärkning med olika apparater

Vi delar in lasermärkningsapparaterna i tre olika kategorier:

Självständiga märkningssystem fungerar perfekt för enklare krav. Integrerade lasermärkningssystem utgör en del av en produktionslinje. Dedikerade system är ofta skräddarsydda för mycket komplicerade eller i övrigt ovanliga märkningsbehov.

laser-marking-system-cajo-vega

Självständiga lasermärkningssystem av Cajo Technologies

laser-marking-system-cajo-hercules

Skräddarsytt lasermärkningssystem

 

Spårbarhet och material

Spårbarhetskraven för produkter är en av de huvudsakliga orsakerna till att lasermärkning blir allt vanligare. Lasermärkning möjliggör bestående spårbarhetslösningar på snabba marking on the fly-produktionslinjer. En annan orsak till lasermärkningens popularitet är den imponerande mängd olika material den fungerar för. Till dessa material hör bland annat:

 • Stål
 • Aluminium
 • Titan
 • Trä
 • Koppar
 • Keramiska material
 • Gummi
 • Papper
 • Kartong
 • Glas
 • Plaster

Produkter eller delar kan märkas med varierande element. Till dessa hör bland annat text, serienummer eller annan maskinläsbar data som exempelvis en streckkod, unik UDI-identifikation, 2D-datamatris, QR-kod, och grafik eller andra symboler.

laser-marking-cardboard-with-cajo-makebright

Cajo MakeBright™ -metoden märks förpackningskartong utan tillsatsämnen

 

Lasermärkning – lösningsexempel

Lasermärkning fungerar i princip som lösning för vilket industriellt märkningsbehov som helst. Under åren har vi förverkligat hundratals olika märkningssystem och lösningar. Här är en lista på exempel som enligt oss är särskilt intressanta:

 

Märkning av iLOQ-nycklar

Det här projekt var intressant inte bara på grund av märkningsbehovet utan även för integrationen vi gjorde av kundens ERP-system. Lasermärkningssystemet vi levererade säkerställde perfekt spårbarhet för produkterna. Varje nyckel har en unik märkning och kan spåras tillbaka till den ursprungliga produktionslinjen med 100 procents säkerhet.

Lär mer: iLOQ – Lasermärkning av elektroniska nycklar av plast

 

Märkning av zinkmetallplåtar

Märkning av metallplåtar av zink kan ibland vara utmanande på grund av ytornas höga fuktighet och temperaturens variation mellan 80 och 100 grader Celsius. Lasermärkningsteknologin bevisar att det är möjligt att åstadkomma mycket precisa och nötningsbeständiga märkningar trots dessa utmaningar. Dessutom ingick en helt automatiserad robot från vårt partnerföretag ABB i lösningen.

Läs mer: Märkning av zinkmetallplåtar

 

Märkning av undervattenkablar

Att få till beständiga märkningar med god kontrast på gul polyetylen (PE)-plast har varit utmanande tills lasern kom med lösningen. Integrerad lasermärkningar fungerar nu med hastigheten 10 meter i sekunden och märker kabeln var 120:nde grad. En uppsättning kabel är 80 kilometer lång. Detta betyder 100 000 timmars märkning utan behov av underhåll.

Läs mer: Märkning av undervattenkablar

Vi har många exempel på lösningar vi kunnat erbjuda olika industrier. Flera exempel hittas på vår Referenser-sida: Referenser

 

Lasermärkning av rostfritt stål

Precision och snabbhet är de viktigaste faktorerna i märkning av rostfritt stål. Dessutom medför vår unika kapacitet att med hjälp av lasermärkning märka stål, titan och krom med klara färger utan att använda tillsatsämnen en anmärkningsvärd fördel. Vi kan producera en bestående färgmärkning direkt på rostfritt stål.

Lösningen vi tillämpade omfattade två Cajo lasermärkningssystem med ett automatiskt roterande bord. Utomordentlig hastighet och precision åstadkoms i produktionsprocessen utan behov av underhåll eller driftstopp på grund av maskinfel.

Läs mer: Lasermärkning av rostfritt stål

 

Ersättande CO2-lasersystem sparade kostnader

Kostnadsbesparingar, flexibilitet, exceptionell märkningshastighet – dessa var de viktigaste egenskaperna i denna lösning. Märkningsvolymen var på ungefär 50 000 metallplåtar per år. Dessutom kunde mer än tio olika märkningsplattor höra till olika komponenter. Lasermärkningslösningen vi erbjöd gjorde märkningsprocessen betydligt snabbare genom att endast kräva en tredjedel av den tid som behövdes för den tidigare märkningsmetoden.

Läs mer: CO2-laser som ersättningasermärkning

 

Mer information

Vårt team med lasermärkningsexperter står till er tjänst. Om ni behöver en märkningstillämpning som vi inte redan har gjort funderar vi gärna fram en lösning tillsammans med er. Eftersom vi äger hela lasermärkningssystemet från maskinvara till programvara kan vi skräddarsy en lösning för alla sorters behov.