Spårbarhet är kvalitetskontroll

Spårbarhet kan definieras som förmåga och chans att kontrollera och följa produktion kedjan genom hela tillverknings- och leveransprocess. Spårbarhet är en lösning som möjliggör säkra och ansvarsfull tillverkning.

Om synligheten för materialets eller produktens ursprung förloras, kan det orsaka produktionsstörningar i tillverkningen. Detta i sin tur kan leda till betydande påföljder för tillverkaren. Till exempel en av de största europeiska ståltillverkare har uppskattat att kostnaden för att förlora spårbarhet under tillverkningsprocessen kan kosta upp till en miljon euro per timme. Förlust av produktinformation kan också utgöra en risk för slutanvändare av produkten.

Bra spårbarhetssystem hjälper tillverkaren att förbättra kvaliteten och leveranstid, minska kostnader och optimera processer.  Vanligaste anledning för att förlora spårbarheten är att man inte har haft lämpliga markeringssystem för permanenta markeringar.

När det gäller faktorer som bidrar till att säkerställa spårbarhet spelar märkningslösningen en viktig roll. Aktuella märkningssystem; bläckstråleskrivning, gravering, nålprägling, målning, elektrokemisk etsning och även lasermärkningssystem har flera nackdelar. Hög kostnad, process hastighet, behov för underhåll och märkningskvalitet som inte uppfyller gällande standarder. Dessutom dälig möjlighet för integrerbarhet.

En annan sak att oroa sig är för långa märkningstiderna. Om man vill hålla jämna steg med dagens produktionstakt och samtidigt säkerställa full spårbarhet, man måste kunna packa alla nödvändiga produktinformation i ett begränsat utrymme inom en begränsad tid.

Tvådimensionella koderna (2D-koder) till exempel datamatris, kan innehålla tiotals till hundratals gånger mer information än en traditionell streckkod. 2D-koder är också säkrare när det är viktigt att säkerställa full spårbarhet och koden måste vara läsbar oavsett vad. Datamatris kan läsas även om 30% är skadad eller när kontrasten mellan ytan och markeringen är så låg som 20%.

Vill du veta mer om hur säkerställa full spårbarhet? Läs våra fallstudier och fråga mer från oss the experts of laser marking!

 

Ytterligare Information:

Cajo Technologies

Lasse Isvinge
Sales Manager, Scandinavia
+46 793 482 548
lasse.isvinge@cajotechnologies.com