Spårbarhetsmarkering limmar alla processer tillsammans i en enorm metallfabrik

Ett av de största stålbolagen i Europa kämpade för att hitta en spårbarshetslösning för sin tillverkningsprocess. Deras mål var att kunna identifiera produkten i varje fas av värdekedjan (stålverk, valsning, lagring etc.) och att kunna erbjuda ”perfekta beställningar” till sina kunder.

Spårbarhet inom leveranskedjan kan delas in i två typer: intern spårbarhet inom tillverkarens faciliteter, och extern spårbarhet när produkterna lämnar produktionsanläggningen. Den interna spårbarheten inkluderar även underleverantörsplatser inom anläggningen. Registrering av produkter genom hela kedjan möjliggör, för både kunden och företaget, att ha allt möjligt information som behövs för att hantera situationen om det blir avvikelser i produkter.

Vårt kundföretags största utmaning var att kunna skapa permanenta spårbarhetsmärkningar på heta (100°C) stålförstärkningstänger. En annan utmaning var att täcka spårbarhetsproblemen när produkterna rör sig inuti den enorma produktionsanläggningen, från en producent eller underleverantör till en annan. För att säkra processäkerhet, måste produkterna ha en spårningskod i varje steg. Produkterna måste märkas flera gånger under tillverkningsprocessen. Enligt produktionschefen, spårbarmärket ”limmar” hela försörjningskedjan tillsammans: när stålstången skärs i kortare delar, måste samma märkning göras till den nya delen.

Upp till 3116 tecken i en spårningskod

Företaget använder 2D-koder (data matris) för att spåra produkterna. Det betyder att spårningskoden är tvådimensionell streckkod som kan hålla stora mängder av information i ett litet utrymme. En datamatris kan hålla upp till 2335 alfanumeriska tecken. Eller den kan innehålla en handdator-läsbar webbadress, som länkar användaren direkt till webbsidan med all väsentlig information om produkten eller processerna.

Lösningen som tillhandahålls av Cajo Technologies var 100 W Cajo Tailor™ -system integrerad till produktionslinje. Anledning till att kundföretaget krävde lasermärkningssystem, var att alla traditionella etikettmaterial smälter under dessa betingelser eftersom beläggningar och klister bränns vid höga temperaturer. Etiketter kan också bli sämre när de utsätts för oljor och kemikalier under varmmetallbearbetning eller skrapning under transport.

Kontakta oss här.

Direkt kontaktuppgifter hittar ni här.