laser-marking-stainless-steel-color-cajo

Lasermärkning på hårdanodiserad aluminium – Samarbetet med Cajo hjälper Mectalent att bemöta utmanande kundbehov

Produktutveckling, krävande tillverkning av utrustning och finmekanik är Mectalents specialområden. Mectalent betjänar sina kunder på ett heltäckande sätt, från produktutveckling ända fram till produktion. Om kunden så önskar går det även att vända sig till Mectalent om det bara behövs hjälp med produktutvecklingen eller själva produktionen.

Hos Mectalent Ab är alltings utgångspunkt att kundens behov ska bemötas på bästa möjliga sätt. Mectalent tillverkar produkter av hög kvalitet, vilket ställer höga krav även på produktionsutrustningen och dess prestationsförmåga. Samarbetet mellan Cajo Technologies och Mectalent fick sin början i och med en av Mectalents kunders lasermärkningsbehov. Mectalent hade med sin gamla utrustning ännu inte kapacitet att uppfylla dessa. De måste alltså hitta en samarbetspartner vars maskinvara och sakkunskap kunde bidra till att bemöta dessa utmanade kundbehov.

”Cajo valdes då ut som samarbetspartner och på den vägen skaffade vi en maskin som vi använt i vårt arbete ända tills nu”, berättar Tuomas Kemppainen från Mectalents produktion.

 

Lasermärkning för varierande och krävande material

Mectalent tillverkar produkter av olika material för sina kunder. En del av dessa material är svårarbetade. Detta förutsätter sakkunskap hos personalen och ställer höga krav på utrustningen som används i produktionen. Mectalent har inga egna produkter utan företaget fungerar som kontraktstillverkare för sina kunder. På grund av detta är både materialen som används i produktionen och kraven som ställs på resultaten mycket varierande. Därmed krävs det att produktionsutrustningen förutom hög prestationsförmåga även har en utmärkt omställbarhet så att olika produktionsprocesser kan genomföras framgångsrikt så smidigt och effektivt som möjligt. Samarbetet med Cajo Technologies möjliggör utöver en högkvalitativ och effektiv utrustning även att Mectalent vid behov får stöd i problemlösning av experterna vid Cajo Technologies.

”Cajo har alltid kunnat erbjuda en lösning för våra krävande produkter. Våra kunders behov är ofta väldigt speciella och hos Cajo finns den sakkunskap som behövs för dem. Vi har alltid fått stöd från dem när det har behövts och arbetet har skett smidigt och i god samarbetsanda”, berättar Kemppainen.

 

Vega-seriens självständiga lasermärkningsutrustning som en del av produktionslinjena

laser marking system Cajo Vega

Läs mer om Cajos självständiga lasermärkningslösningar.

I Mectalents produktionslinje hittas Cajo Technologies lasermärkningsutrustning i sin egen cell. Lasermärkningsutrustningen är självständiga utrustning från Cajo Vega™ -serien och används dagligen av företaget. Effektivitet i produktionslinjen har också eftersträvats med hjälp av automatisering av lasermärkningsprocessen. Användningen av robotik i automatiseringen av serietillverkning har underlättats av stödet från experterna vid Cajo Technologies.

”Vi har testat automatisering av viss serietillverkning med robotik och integrerat lasermärkning i vår maskinvara. Cajo gav oss ett bra stöd i detta arbete”, bekräftar Kemppainen.

 

Färgade märkningar i rostfritt stål och aluminium

Mectalent har med Cajo Technologies utrustning gjort lasermärkningar i bland annat hårdanodiserad aluminium. I sådana fall måste man vid lasermärkningen vara uppmärksam på att aluminiumytan på grund av hårdanodiseringen är mycket hård och slittålig. På grund av behandlingen är det svårare än vanligt att åstadkomma en lasermärkning som är lätt att läsa och av god kvalitet och det ställer höga krav på lasermärkningsutrustningens prestationsförmåga.

Utöver produktens ytbeläggning måste man vid lasermärkningen av produkter beakta vilken nyans som kunden vill ha på märkningen. För att få till den rätta nyansen måste hänsyn även tas till produktens grundläggande råvara. Ett bra exempel på ett typiskt kundbehov hos Mectalent är att en kund behöver en märkning med en viss nyans på rostfritt stål. Att få till en tydlig och specifik nyans kan ofta vara den mest utmanande delen av en lasermärkning.

”I vår produktion är det typiskt att kundens produkter tillverkas av olika råvaror, som dessutom har olika ytbeläggningar, som kunder vill ha en viss märkning på. Ofta är den största utmaningen att få till en specifik nyans. Man måste beakta produktens grundläggande råvara, ytbeläggning och så dessutom få till märkningen med den specifika nyansen”, beskriver Kemppainen.

laser-marking-stainless-steel-color-cajo

 

Serienummer, produktnummer och QR-koder är de vanligaste märkningar

Vanligtvis behöver en kund hos Mectalent serienummer eller produktnummer, produktkoder, QR-koder eller streckkoder på sina produkter. Dessutom kan kunderna även ha andra märkningsbehov, för vilka Mectalents experter erbjuder lösningar i samarbete med Cajo Technologies experter och med användning av Cajos maskinvara.

Det är viktigt att märkningarna kan läsas tydligt på produkterna. Det är utgångspunkten för alla märkningar av produkter. Dessutom kan kunden ha andra krav, vilka avgör hur lasermärkningen av produkterna bör utföras. Märkningarna måste hålla samma höga kvalitet som de tillverkade produkterna.

laser-marking-plastic-pom-black-sample-cajo

(Se videon om märkning av ett plastprov)

”Naturligtvis måste produkterna hålla hög kvalitet och därmed gäller detsamma även för märkningarna. De måste vara tydliga att läsa på produkten och ofta är kundkraven det som avgör hur utförandet sköts”, bekräftar Kemppainen.

Mectalents och Cajo Technologies samarbete gör det möjligt för Mectalent att erbjuda sina kunder ett brett tjänsteutbud även vad gäller lasermärkning av produkter, till exempel för hårdanodiserad aluminium. Mectalents kunder har ständigt behov också av mer speciella lasermärkningar och Tuomas Kemppainen tror att Mectalent genom att svara på dessa behov också kan förbättra kundnöjdheten.

”Vi kan betjäna våra kunder och utföra dessa utmanande, svåra och speciella märkningar som kunderna ständigt efterfrågar och förhoppningsvis även öka kundnöjdheten tack vare detta tjänsteutbud”, konstaterar Kemppainen.