Ensto får en snabbare märkningsprocess med högre kvalitet

Ensto Group designar och tillhandahåller pålitliga och smarta elektriska lösningar och expertkunskaper för eldistributionsnätverk och byggnader. På grund av nya projekt ökade markeringsvolymen kraftigt, men på samtidigt Ensto hade utmaningar med de befintliga märkningssystemen. Cajos integrerbara Tailor Advanced™ 20W fiberlaser var den perfekta lösningen för Enstos märkningsbehov. Den säkerställer kontinuerlig märkningskvalitet och är anpassad till produktionscellens takt tid.

Ensto Group designar och tillhandahåller pålitliga och smarta elektriska lösningar och expertkunskaper för eldistributionsnätverk och byggnader. Ensto är ett internationellt teknikbolag och ett familjeföretag, grundat 1958 med huvudkontor i Borgå, Finland. Företaget är idag arbetsgivare åt omkring 1 350 passionerade proffs i Europa, USA och Asien. Enstos kontinuerliga förbättring baseras på hållbar och effektiv tillverkning.

Tillverkningen av SLIW-kopplingar överfördes från fabriken i Estland till Finland för omkring 3 år sedan. De använde redan en annan lasermärkningsenhet för produktmärkningar. Efter att ha vunnit några nya projekt ökade dock volymerna för märkningar betydligt. Den nuvarande lasermärkningsleverantören hade problem med att tillhandahålla rätt märkningskvalitet och uppfyllde dessutom inte Enstos krav på processtid för märkning. Det var anledningen till att Ensto började utvärdera möjliga nya leverantörer av märkningsenheter.

En av de utvalda tillverkarna för att göra testenheter var Cajo. Viktiga faktorer för utvärdering var snabbheten i märkningsprocessen och märkningarnas kvalitet. Cajos demonstration uppvisade en bra kvalitet på märkningarna och möjligheten att göra märkningar tillräckligt snabbt för Enstos processfönster.  ”En smidig kommunikation var också Cajos styrka och det faktum att möjlig support är nära. Operatörerna kan kontakta helpdesken direkt via ett ärendesystem utan att behöva chefsgodkännande på att göra det”, säger Tapani Ahonen, utvecklingschef.

Det slutliga behovet för enhetsinvestering var att uppdatera två befintliga märkningsceller. Valda märkningslösningar var integrerbara Cajo Tailor Advanced™ 20W fiberlaserenheter. Laserenheter integrerades till en automatiserad cell som även har fem robotar. Själva integrationen gick smidigt, men en del problem visade sig i gränssnittet mellan laser och robot, vilket orsakade avbrott i Enstos produktion. Efter utredning hittades problemet och Cajo svarade genom att uppdatera programvaran via fjärrstyrning, vilket löste problemet och produktionen kunde komma igång.

”Efter några småproblem i början har Cajos lasers visat sig ha bättre kvalitet och snabbare märkningar än föregående lasermärkningsutrustning”, konstaterar Tapani Ahonen, som verkar nöjd med det faktum att de nu valda märkningsenheterna hänger med i hela produktionscellens takt tid.